Sjukvårdsministern: ”Jätteviktigt att det finns en valfrihet för mamman”

avMary Mårtensson

1 av 2 | Foto: BJÖRN LINDGREN
”Jag tycker det är bra att ni gör den här granskningen och lyfter upp bristerna, för det ökar medvetenheten om att vi behöver göra mer inom förlossningsvården”. Det säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Sjukvårdministern har tagit del av Aftonbladets granskning av förlossningsvården.

Ingen mamma ska behöva känna sig tvingad att åka hem från BB efter sex timmar, anser han.

– Det är jätteviktigt att det finns en valfrihet för mamman, så att den första tiden med barnet blir så trygg som möjligt, säger Gabriel Wikström.

I fyra dagar har Aftonbladet granskat förlossningsvården med de allt kortare vårdtiderna, förlossningsskadorna och de stora skillnaderna mellan landstingen.

– Jag tycker det är bra att ni gör den här granskningen och lyfter upp bristerna, för det ökar medvetenheten om att vi behöver göra mer. De personliga berättelserna berör ju alltid, man får mera kött och blod bakom statistiken, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Är det rimligt att omföderskor skickas hem efter bara sex timmar?

– Det är orimligt om kvinnan känner sig otrygg med det. I grunden är det en balans mellan två kriterier som måste vara uppfyllda. Det ena är en medicinsk bedömning. Det andra måste vara att kvinnan känner sig trygg själv med att gå hem efter sex timmar, säger Gabriel Wikström

– Det är jätteviktigt att det finns en valfrihet för kvinnan och i de flesta landsting så kan man antingen stanna kvar på BB eller på patienthotell med full medicinsk kompetens hos personalen.

En del kvinnor känner sig pressade att lämnas sjukhuset trots att de velat stanna kvar. Din kommentar?

– Om man inte vill gå hem efter sex timmar ska man naturligtvis få stanna kvar. Det tycker jag ska vara huvudregeln. När det gäller en av de största händelserna i livet är det klart att man ska kunna känna trygghet och inte känna sig tvingad att gå hem. Man bör kunna få en lugn och trygg tid med sitt barn. Det är klart att det finns resurser till det.

Flera förlossningskliniker har lagts ned samtidigt som allt fler barn föds. Är en förklaring till de allt kortare vårdtiderna att det råder brist på förlossningsplatser?

– Jag tror att det kan finnas olika förklaringar, men jag tycker inte det är en godtagbar anledning att man har brist på platser och därmed vill skicka hem mammor för tidigt. När vi tittar på vårdtider i andra sammanhang och att de har kortats, så beror det på att den medicinska utvecklingen gått framåt och att man kan göra flera medicinska saker utanför sjukhuset och inte behöver ha vårdens hjälp lika länge.

Förra året kom en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, om svåra förlossningsskador i ändtarmsmuskeln och hur de kan förebyggas.

Andelen förlossningsskador är betydlig högre i Stockholmsregionen än i övriga landet. Experterna menar att en förklaring kan vara den höga belastningen på förlossningsklinikerna i Stockholm. Vad är din kommentar?

– Jag tycker det är helt oacceptabelt att vi har så hög andel förlossningsskador i Stockholm. Vi borde kunna ligga mycket lägre. SBU-rapporten visar ju att det är olika traditioner och rutiner i olika delar av landet och att man inte alltid tillämpar den kunskap som finns. Det är därför som regeringen tillsatt så stora medel till förlossningsvården.

Gabriel Wikström pekar också på att privatägda BB Sophia i Stockholm lades ned förra året, vilket ytterligare ökade belastningen på den redan hårt ansträngda förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

– I Stockholm har man ju lekt marknad med förlossningsvården och öppnat upp för privata alternativ. Så när de dragit sig tillbaka har landstinget stått där med hela ansvaret och sedan inte haft möjlighet att göra något åt det och då har man stått där med brister i förlossningsvården.

Men nu har ju ni möjlighet att göra något åt situationen.

– Det är ju ett delat ansvar mellan stat och landsting och från regeringen har vi gjort stora insatser och anslagit en halv miljard kronor om året till kvinnors hälsa 2016 till och med 2019. Det mesta kommer att gå till förlossningsvården. Förutom det så har vi nu anslagit en halv miljard extra specifikt till förlossningsvården, säger Gabriel Wikström.

– Vi vet vilka utmaningar vi står inför och det är därför vi gör den här satsningen. Det bygger även på att landstinget i Stockholm gör sitt och presterar en bättre vård och inte leker marknad med förlossningsvården och att man använder de statliga anslagen till att förbättra förlossningsvården.

Är den höga andelen förlossningsskador samt de allt kortare vårdtiderna två tecken på en allt mer pressad förlossningsvård?

– Jag tror att det är ett tecken på att det ser olika ut i olika delar av landet och det är därför som det är så viktigt att vi nu gör en stor nationellt satsning och sprider kunskap som måste användas ute på klinikerna i hela landet, säger Gabriel Wikström.

– I vår satsning ingår att förbättra kunskapsspridningen så att metoderna kommer ut till klinikerna och används i den utsträckning som de behövs för att förebygga förlossningsskador. Det är viktigt att visa att det finns kunskap och metoder för hur man kan undvika förlossningsskador och det är det som regeringens stora satsning syftar till.