x

NYHETER

■ ■ ■ Om tre månader börjar OS i Ryssland, ett grannland till Sverige, och det kunde lika gärna vara på andra sidan jorden.

■ ■ ■ Ryssland är nära men långt borta. Ryssland betyder enormt mycket för oss men ändå har vi inget självklart förhållande till vår granne, mer än en känsla av att landet alltid hotar oss.

■ ■ ■ Bilderna av Ryssland är så många och ofta svåra att få ihop: en militär supermakt med en ekonomi som påminner om ett uland, en gigant inom litteraturen och musiken och samtidigt ett slutet och förtryckande samhälle...

■ ■ ■ Vi ska resa från Moskva till OS-staden Sotji och berätta om detta enorma, gåtfulla land. Det blir en färd genom en nation som åter sluter sig, ett land där avvikande röster får allt svårare att göra sig hörda.

■ ■ ■ Det blir en färd genom Putins rike.