”Skolan måste bli mer jämlik”

NYHETER

Stefan Löfven och Ibrahim Baylan kommenterar Pisaundersökningen

Foto: Löfven och Baylan Skolan måste bli mer jämlik, menar de två socialdemokraterna

Sveriges skola blir alltmer ojämlik, samtidigt som de bästa skolsystemen är de som är mest jämlika, det skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, tillsammans med pariets utbildningspolitiska talesperson, Ibrahim Baylan, på DN Debatt idag.

”Vi vill ge mest resurser till de skolor som behöver dem bäst, krympa klasser och stoppa vinstjakten i skolan”

De två socialdemokraterna skriver att regeringen har misslyckats fundamentalt med sin skolpolitik. De hänvisar till den Pisaundersökning som presenterades på tisdagen, där Sverige har sämst kunskapsutveckling bland OECD-länderna.

De skriver också att andelen elever inte inte når målen i grundskolan har ökat med 20 procent sedan alliansen tillträdde makten, 2006.

”När över 12 000 elever årligen lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper måste samhället sätta skolan främst. Vi förlorar just nu det som gör oss stolta över Sverige.”

Mindre klasser

För att komma till rätta med det man anser vara problemen men det svenska skolan presenterar man tre punkter.

Löfven och Baylan vill först skapa en ”kunskapsskola” där klasserna blir mindre under de första skolåren, för att ge lärarna mer tid med varje barn. Särskilt fokus ska läggas på läsning, eftersom de menar att det är nyckeln till en framgångsrik skolgång.

De vill också höja lönen för lärarna, förbättra deras arbetsförhållanden och minska det administrativa arbetet. Förändringen vill de gärna göra över blockgränserna.

”Läxhjälpen är orättvis”

För det andra vill man skapa en jämlik skola, ”där varje barn kan lyckas”.

Artikelförfattarna skriver att regeringen har spätt på ojämlikheten i skolan genom att införa rutavdrag för läxhjälp.

”Alla i samhället betalar – men bara de elever vars föräldrar har råd får läxhjälp.”

Skillnaden mellan de med föräldrar med högskoleutbildning och de med gymnasieutbildning är stor, skriver de, gällande hur pass stor andel av eleverna som blir behöriga till gymnasieskolan. De med högskoleutbildade föräldrar klarar sig mycket bättre, skriver Löfven och Baylan.

För att vända utvecklingen vill de lägga resurser där det behövs. De skolor som har lägst resultat ska få mer stöd, menar de.

Vinstjakten ska stoppas

Deras tredje punkt handlar om att stoppa vinstjakten i skolan. De skriver att Sverige och Chile är de enda skolsystemen i världen som har oreglerade vinster.

Löfven och Baylan skriver att vinsterna borde ha stoppats redan på 1990-talet, då den borgerliga regeringen införde systemet.

”Skolbolag ska inte kunna dra ned på undervisningens kvalitet i sin jakt på vinst. Kostnaderna för personal i skolan ska regleras mycket hårdare och ska inte kunna vara lägre i fristående skolor än i motsvarande kommunala”, skriver de i debattartikeln.

De vill också införa en ”Lex JB”, för att förhindra att barn drabbas av skolkonkurser och ge kommunerna i uppdrag att förhindra överetablering av skolor.

Skola före skattesänkningar

Löfven och Baylan skriver att regeringen har prioriterat skattesänkningar istället för att satsa på skolan. I den senaste budgeten har de lagt 20 gånger mer på skattesänkningar än på investeringar i skolan, menar de.

En socialdemokratisk regering kommer, enligt de två författarna, att välja skolinvesteringar framför sänkta skatter.