Så ser Skåne ut om 80 år

Forskarna har länge varnat för stigande havsnivåer. Länsstyrelsen i Skåne har analyserat vad det innebär i praktiken. Stora delar av kusten läggs under vatten.

GRAFIK: Så många kvadratkilometer krymper Skåne