Nyval löser inte Thailands kris

NYHETER

Oppositionen vill avskaffa demokratin

Nyval i Thailand löser inte landets kris.

Inte heller lär det i närtid få stopp på demonstrationerna.

Oppositionen vill ha makten utan att kunna vinna den på demokratisk väg

Familjen Shinawatras partier har vunnit de senaste fem valen. Med stor säkerhet vinner de även det nyval som premiärminister Yingluck Shinawatra precis utlyst till början av februari.

Skälet är enkelt. Rödskjotrorna som Shinawatra representarerar är helt enkelt många fler än de som stöder oppositionen, gulskjortorna.

Shinawatra representerar i första hand den fattiga landsbygdsbefolkningen. Med hjälp av förslag som gett dem bättre skolor, sjukvård och allmänna levandsförhållanden så har först Thaksin Shinawatra och sedan hans yngre syster gjort sig så populära att de är ohotade i demokratiska val.

Detta har frustrerat motståndarna som tycker att rödskjortorna för landet åt fel håll. Shinawatra har förflyttat makten från dess traditionella centrum hos militären, byråkratin och bland en konservativ maktelit till familjens Shinawatra och den thailändska landsbygden.

Avskaffa demokrati

Eftersom inte gulskjortorna kan ta makten med demokratiska medel så vill de nu ha den genom att man avskaffar normal demokrati. En man en röst ska bort. Om än som det sägs tillfälligt.

Istället föreslår de på fullt allvar att Thailand ska styras av ett "Folkets råd". En grupp kloka människor som ska utses utan demokratiska val. Dessa kloka hjärnor kommer givetvis i första hand från gulskjortornas maktbas.

Vad oppositionen föreslår är i praktiken en administrativ kupp där de ska få makten. Precis efter samma riktlinjer som militären i Thailand genom åren så många gånger tagit makten med motiveringen att politikerna inte är tillräckligt ansvarsfulla och inte klarar av att styra landet.

Att på det här sättet avskaffa demokratin vore oerhört bekymmersamt för Thailands framtid. Det skulle kasta landet tillbaka in i banarepublikernas skara.

Våldsam upplösning

Ingenting tyder på att Shinawatra tänker gå med på detta. Men om hon och oppositionen inte lyckas nå någon form av kompromiss så kommer demonstrationerna på Bangkoks gator att fortsätta och såsmåning om få en våldsam upplösning. Om inte militären ingriper innan dess.

Thailand verkar ha drabbats av en förlamande masspsykos där förre premiärministern Thaksin Shinawatra får motståndarna att se rött i dubbel bemärkelse. Hans person står i vägen för alla logiska och förnuftiga resonemang om hur Thailand kan förbättra befolkningens vardag.

Det spelar ingen roll att han sitter i exil i Dubai för att undvika ett fängelsestraff för korruption. Motståndarna ser hans syster Yingluck som en ren nickedocka genom vilken Thaksin fjärrstyr landet. Hon lyckades vinna en del förtroende ända tills hon för några veckor sedan la fram ett lagförslag om en amnesti som skulle göra det möjligt för hennes bror att återvända till Thailand och ge sig in i politiken igen. Då brast fördämningarna och gulskjortorna tog till gatan igen.

Treapeut

Yingluck Shinawatra har föreslagit skapandet av ett "nationellt forum" för att lösa motsättningarna. Frågan är om det ens är möjligt med tanke på den känslomässiga fientligheten mellan sidorna.

Gulskjortorna börjar nu på fullt allvar hävda att hel familjen Shinawatra måste lämna landet för att protesterna ska upphöra.

Då glömmer de att det finns många andra som kan ta över och driva de fattigas sak.

Thailand behöver en terapeut som kan mäkla fred. Annars är risken stor för en ny våldsspiral.