Ungdomar ligger bakom varannan av de anlagda bränderna

NYHETER

Var fjärde brand i Sverige är anlagd. Enligt Räddningsverket står ungdomar för över hälften av bränderna.

Foto: Ulf Erlandsson.

Räddningsverket uppskattar antalet anlagda bränder till 10 000 per år. Runt 5 000 polisanmäls, och av dem är ungefär 2 000 så allvarliga att de betecknas som mordbrand eller grov mordbrand. Ungdomar under 18 år står för 60 procent av de anlagda bränderna.

- Det är ett ungdomsfenomen, som klotter och skadegörelse. Ofta kanske inte de här ungdomarna menar så illa och förstår inte att det kan sluta i katastrof, säger Ulf Erlandsson, brandutredare på Räddningsverket.

Det är lika vanligt för flickor som för pojkar att anlägga bränder.

Pyromani är däremot sällsynt. Runt tio procent av de anlagda bränderna i Sverige är anlagda av pyromaner.

Att börja med något så stort som ett varuhus eller en skola är ovanligt för en ung brandanläggare, säger Ulf Erlandsson.

- De brukar börja med mindre saker - och det är då det är viktigt att sätta stopp för det med en gång.

Katrin Krantz