Svenskarna dricker mer

NYHETER

..men alltfler överger Systembolaget

Svenskarna dricker som aldrig förr men försäljningssiffrorna för Systembolaget fortsätter sjunka. Under 2004 minskade spritdrycksförsäljningen med 13 procent jämfört med året innan.

– Det råder ingen aktuell fara för Systembolaget men det är en farlig utveckling för alkoholpolitiken totalt sätt, säger Systembolagets presschef Björn Rydberg.

Under 2004 sålde Systembolaget 347,7 miljoner liter alkoholdrycker. Det är en minskning med 3,9 procent jämfört med året innan. Spritdrycksförsäljningen minskade med hela 13 procent. Samtidigt visar undersökningar att svenskarna dricker allt mer. De senaste siffrorna visar att spritkonsumtionen under 2004 steg med tre procent jämfört med året innan.

– Man vet att folk dricker mer. Konsumtionen har ju ökat och det är det som är problemet, säger Björn Rydberg.

”Oroande att vi tappar kontrollen”

Men något hot mot Systembolaget ser inte Björn Rydberg.

– Det finns ingen oro för Systembolaget. Det oroande är att vi håller på att tappa kontrollen över alkoholförsäljningen. Att människor köper sin alkohol på ett olagligt och okontrollerat sätt och att det säljs till bland annat ungdomar, säger han.

Orsaken till minskningen är en följd av ändrade införselregler och sänkta alkoholskatter i våra grannländer, säger vd Anitra Steen i ett pressmeddelande på torsdagen. Men statistiken är inte helt dyster för Systembolaget. I södra Sverige ökade försäljningen av vin och öl under december månad.

– Vi har till och med danskar som kommer över för att handla vin och öl i våra butiker, säger Björn Rydberg.

Han säger att det enda sättet att vända försäljningstrenden är att sänka spritskatten.

– Vi har gett ett remissvar till den pågående Alkoholinförselutredningen där vi uppmanar till en förändring av spritskatten, säger han.

Så mycket har försäljningen minskat

Försäljning 2004 i miljoner liter. Förändring jämfört med 2003 i procent inom parentes.

Karl Thor