”Det finns ingen risk för återfall”

NYHETER

Överläkaren försvarar beslutet om frigivning

1 av 5 | Foto: Hit överlämnades trippelmördaren för rättspsykiatrisk vård i juli 2001. Två år senare fick han sin första permission.

Efter två år var trippelmördaren ute i samhället.

Hans läkare försvarar beslutet.

- Om ingen skulle bli frisk skulle vi ha jätteanstalter över hela Sverige, säger överläkare Lennart Edström.

Trippelmördaren är dömd för tre mord, försök till dråp, olaga hot, skadegörelse och grov skadegörelse.

I juli 2001 överlämnades han till rättspsykiatrisk vård - mindre än två år senare fick han sin första obevakade permission.

- Behandlingen får anses vara mycket framgångsrik. I dag medicineras han endast med antidepressiv behandling, skriver överläkare Lennart Edström i ett yttrande.

Mannen har gång på gång fått förnyade permissioner från länsrätten med motiveringen "Det finns ingen risk för avvikning eller återfall i brottslighet under permission".

Riskbedömning

Lennart Edström är som överläkare på Karsuddens rättspsykiatriska klinik i Katrineholm en av de ansvariga för mannens vård.

Är det rimligt att man får fortlöpande permissioner så snabbt efter ett allvarligt brott?

- Det man ska bedöma är om det finns någon risk att han återfaller i allvarlig brottslighet under en tidsbegränsad period, säger han.

"Stor skötsamhet"

- Jag har bedömt att det inte finns någon sådan risk. Ingen risk under permissionen, ingen risk under en längre period.

Kan man bli så frisk på ett par år?

- Om ingen skulle bli frisk skulle vi ha jätteanstalter över hela Sverige. Man måste värdera risken för återfallande i brott. I det här fallet har det bedömts att det inte finns någon risk att han återfaller i allvarlig brottslighet under en tidsbegränsad period.

Hur mår han?

- Han har inte haft några som helst problem med sina permissioner, han sköter sig bra. Han har en stor skötsamhet.

Samtal och medicin

Hur har han vårdats?

- Samtal med psykolog, medicinering. Det är en intensiv behandling som varierar från fall till fall beroende på vilken störning det handlar om.

Besluten om mannens permissioner har tagits efter yttranden från chefsöverläkare Lennart Edström, ytterligare en läkare samt kammaråklagaren. Deras yttranden ligger sedan till grund för länsrättens dom.

Psykosgenombrott

För två år sedan var kammaråklagare Carl Berg-ström starkt kritisk när mannen skulle få sin första permission.

I dag säger han inte mycket.

- Det görs kontroller för att de anhöriga ska känna sig trygga, helt i enlighet med lagtexterna. Sån här är lagen. Man gör en avvägning - hur stor är risken för återfall? Under nuvarande förhållande har bedömningen gjorts att han inte utgör någon risk, att han inte riskerar att återfalla. Han är ju ändå delvis frihetsberövad.

Medicinskt anses mannen ha fått ett psykos- genombrott vid morden.

Även hans drogmissbruk och hans hat mot krögaren anses vara bidragande.

Nu är han ute i samhället igen.

Detta har hänt:

Claes Petersson