"Valfrihet viktigare än jämlikhet"

Hägglund om vårdnadsbidraget

Vårdnadsbidraget används främst av kvinnor.

Men KD-ledaren Göran Hägglund tycker att valfrihet är viktigare än jämlikhet.

– Ja, det är viktigare att föräldrarna själva får bestämma, säger han.

I kvällens Agenda pressades Göran Hägglund kring det faktum att en av partiets hjärtefrågor, vårdnadsbidraget, främst plockats ut av kvinnor.

Han ser inte det som något problem.

Kritik från egna led

– För den som får många barn kan det bli lång tid av frånvaro från arbetsmarknaden, men jag tilltror människor makt och myndighet att själva bestämma, säger Göran Hägglund, som vill slopa de särskilda pappamånaderna.

KD-ledaren får frågan om föräldrarnas valfrihet är viktigare än om det leder till att det blir mer ojämlikt mellan män och kvinnor.

– Ja, det är viktigare att föräldrarna själva bestämmer, svarar han.

Kristdemokraterna har hamnat kring 4-procentsträcket i flera opinionsmätningar och flera partikamrater säger i Agenda att partiet har en otydlig profil.

Det tycker inte Göran Hägglund.

"Borde tagit referenser"

– Kristdemokraterna är ett väldigt tydligt parti när det handlar om äldreomsorg, bättre ekonomi för pensionärerna, avskaffande av fastighetsskatt och införande av vårdnadsbidrag.

I fallet med skandalläkaren som har felbehandlat 29 patienter i Norge men nu fått jobb i Hudiksvall tycker Hägglund att "den enkla åtgärden för landstinget hade varit att ta referenser".

Men han säger också att det inte är rimligt att Socialstyrelsen inte får lämna ut uppgifter om läkares tidigare verksamhet.

– Vi håller på och tittar på en ny lagstiftning för att kunna identifiera riskpersoner och farliga situationer, säger han.

Publisert: