Ska fattiga tvingas svälta så vi kan köra miljövänligt?

NYHETER

Tänk hur lätt saker går fel även med de bästa avsikter

Att EU vill minska utsläppen av fossila bränseln är bra.

Men inte om det innebär att de fattiga i Afrika tvingas svälta.

Tänk hur lätt det är att saker går fel även med de bästa avsikter.

Wolfgang Hansson.

Klimathotet visar vilka svåra avvägningar som hela tiden måste göras fast valen på ytan verkar så enkla.

EU har fattat beslut om att minst tio procent av allt bränsle som används i transportsektorn ska komma från förnyelsebara energikällor 2020. Det känns knappast som ett överambitiöst mål. Snarare i underkant.

Enda sättet att klara det är att öka användningen av biobränslen som etanol och biogas. Etanol utvinns av vanliga jordbruksprodukter. Det måste ske billigt eftersom priset på bränslet annars blir för högt.

Omvandla

Europas lösning är att köpa upp stora markarealer i fattiga länder där man kan odla sockerrör och majs som sedan kan omvandlas till biobränslen och transporteras till Europa.

Biståndsorganisationen Action Aid hävdar i en ny rapport att det krävs 17,5 miljoner hektar mark, ett område stor som halva Italien, för att EU ska uppnå sitt mål.

Redan i dag används en yta motsvarande Belgien för att odla biobränslen i fem afrikanska länder.

Vad är problemet?

Men vad är då problemet? Odlingarna ger ju jobb och inkomster till lokalbefolkningen.

Sant. Problemet är att de också i vissa fall kastar ut fattiga människor från den jord de brukat i generationer.

För att odla grödor till biobränsle krävs stora arealer mark. Mark som i de flesta fall redan används till att producera vanlig mat eller till boskapsskötsel. Ofta av småbönder. Inte sällan är ägarförhållandena till marken oklara. Småbönderna kan inte visa några papper på att de äger marken. Ofta blir de helt utan kompensation när deras mark säljs till stora företag.

Tidigare var de självförsörjande på mat och kanske kunde de till och med sälja lite på marknaden. Nu tvingas de köpa mat.

Kraftiga matprishöjningar

Där har vi nästa problem.

Senaste årens rusning efter biobränslen har bidragit till de kraftiga höjningarna av matpriser som drabbade hela världen 2008. Världsbanken bedömer att biobränslena stod för 65 procent av matprishöjningen. International Food Policy Research Institute säger 30 procent. Oavsett vem som har mest rätt så är sambandet otvetydigt. Ju mer biobränslen desto dyrare mat.

Bonden som blivit av med sin jord drabbas dubbelt. Han har oftast inte råd att betala de högre matpriserna. Familjen tvingas svälta.

Hungriga

Action Aid hävdar i sin rapport att 30 miljoner människor i dag går hungriga på grund av att stora markarealer används för att odla biobränslen istället för mat.

Värre kan det bli. FN hävdar att det krävs 200 till 700 miljoner hektar ny jordbruksmark bara för att klara den ökade efterfrågan på mat fram till 2020.

Med andra ord så svälter fattiga människor i u-länderna för att vi ska kunna köra våra bilar på biobränslen.

Det är inte ok.