"FRA läcker information om svenskar"

FRA skickar signalspaningsinformation till utländska underrättelsetjänster utan att granska innehållet.

Det skriver en anonym brevskrivare till Signalspaningskommittén, den statliga myndighet som ska granska FRA:s arbete.

Det finns stora hål i integritetsskyddet för svenskarna. Det uppger en person som kallar sig "Lars" och som säger att han är anställd på FRA, i ett mejl till Signalspaningskommittén.

Allt kontrolleras inte

"Lars" skriver att uppgifter om svenska medborgares kommunikation skickas vidare till utlandet utan fullständig granskning, enligt Ny Teknik. Det skulle göra att information i mejl, om telefonsamtal och sociala nätverk hamnar i händerna på utländsk underrättelsetjänst, troligen i strid mot lagen om behandling av personuppgifter.

Sverige byter mycket underrättelseinformation med exempelvis USA och flera länder i Västeuropa. Ibland agerar man på uppdrag av de utländska underrättelsetjänsterna. Man utsätts också från hårda påtryckningar från dessa. Och mängden material man får fram är mycket omfattande. Därför kontrollerar man inte allt, skriver "Lars", enligt Ny Teknik.

Byteshandeln granskas dåligt

Det som filtreras bort är till exempel .se-adresser och telefonnummer som börjar på 0046. Men många svenskar har mejlkonton på exempelvis Hotmail och Yahoo. Därmed riskerar FRA inte bara att kränka svenskarnas integritet, utan även lämna ut uppgifter som kan skada Sverige som land, enligt brevskrivaren.

Den svenska kontrollmyndigheten Siun, Statens inspektion för underrättelseverksamhet, har inte heller granskat byteshandeln nämnvärt, enligt "Lars".

FRA ger sken av att bara samla in trafikdata i sin spaningsverksamhet. Det stämmer inte enligt "Lars", utan "även bred innehållsinhämtning förekommer", skriver han, enligt Ny Teknik.

Publisert: