Socialtjänsten lät tolk spionera

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-06-30

Socialtjänsten lät
tolken spionera

JO kritiserar Kortedalas stadsdelsnämnd i Göteborg för att de låtit en tolk, vid sidan av sitt tolkuppdrag, samla in information om ett par föräldrar vars femåriga dotter socialtjänsten omhändertagit. Uppgifter från tolken har sedan använts i processen kring LVU-omhändertagandet, skriver Metro Göteborg.

Tolken var heller inte auktoriserad av Kammarkollegiet.

"Jag ifrågasätter starkt lämpligheten av att ge en tolk ett sådant uppdrag" skriver JO i sitt beslut, enligt tidningen.

TT