Nya sjukregler blir dyrt för F-kassan

avJoachim Kerpner

NYHETER

Måste utbilda specialister för 300 000 kronor

Ändringarna i lagen om sjukförsäkring orsakar trubbel hos Försäkringskassan.

Just nu utbildas 240 specialister, som ska informera tusentals handläggare om de nya lagtexterna.

Kostnad: 300 000 kronor.

Foto: Foto: Scanpix

På grund av regeringens sena förslag har Försäkringskassan plötsligt fått ett antal helt nya regler kring sjukförsäkringen. De började gälla förstaNya sjukförsäkringsre respektive 15:e januari.

Ändringarna handlar bland annat om att personer i sjukförsäkringen ska föras över till Arbetsförmedlingen.

– Vi har gått ut med en text om hur vi anser att man ska tolka lagstiftningen, säger Ulrika Persson, chef för sjukförmåner på Försäkringskassan.

Utbildar specialister

Men det räcker inte. Just nu utbildar Försäkringskassan 240 specialister i Stockholm. De ska sedan föra informationen vidare:

– Planen är att alla handläggare som jobbar med frågorna ska vara informerade i slutet av januari. Det handlar om cirka 3 000 personer, säger Ulrika Persson.

Enligt Persson samlar Försäkringskassan sina specialister till möten tre, fyra gånger varje år, bland annat för att de ska få information om regelförändringar.

– Detta är något som vi har budgeterat för, att ha återkommande utbildningsinsatser, säger hon.

De 300 000 kronor som just denna informationssatsning motsvarar specialisternas arbets- och restid.