Försvarsmakten: Vi tappar mycket i budgeten

avTT

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det kan enligt Försvarsmakten bli mindre flygtid för det svenska stridsflyget eftersom pengarna till förbandsverksamheten minskat i regeringens förslag till övergångsbudget. Arkivbild.

Flera myndigheter känner sig som förlorare och pekar på att tidigare utlovade satsningar fryser inne i regeringens förslag till övergångsbudget.

Enligt Försvarsmakten tappar myndigheten hundratals miljoner kronor i nästa års budget för förbandsverksamheten.

– Vi bedömer att vi har fått en reducering på 350 miljoner kronor jämfört med vad som i grunden var planerat och i förhållande till årets förbandsanslag, säger brigadgeneral Mats Ström, Försvarsmaktens tillförordnade kommunikationsdirektör, till TT.

En övergångsbudget ska inte innehålla några politiskt kontroversiella förslag och den budgetproposition som lades fram på torsdagen har i princip inga politiska storsatsningar förutom sänkt pensionärsskatt. Åtstramningseffekten jämfört med den budget regeringen presenterade i Harpsund i augusti blir totalt över 40 miljarder kronor de närmaste åren.

Färre övningar

Mats Ström säger att försvaret fått kompensation för prisökningar i budgetpropositionen, men det saknas alltså 350 miljoner kronor för förbandsverksamheten. Enligt Ström för försvaret en dialog med regeringskansliet om frågan, och han säger att minskningen sannolikt beror på att det är just ett förslag till övergångsbudget.

– Om vi ska se något ljus i den här frågan så kan det ju vara så att enskilda partier kan lägga motioner – det här blir ju egentligen en stark riksdagsfråga.

TT: Vad händer om ni inte får pengarna?

– Det blir konsekvenser för övningsverksamheten, minskat nyttjande av stridsflyg, fordon och gångtid på fartyg till sjöss, svarar Ström.

"Just nu"

Han pekar också på att pengarna kan komma när en ny regering väl är på plats, men då kan det vara för sent.

– Planeringen för övningsverksamheten pågår just nu och har vi inte pengarna så måste vi stoppa det och det är inte säkert att det går att återlägga det med full kraft.

Försvarsmakten är också på väg att inrätta nya staber för armén (Enköping), marinen (Muskö) och flygvapnet (Uppsala). Den åtgärden ska genomföras inom Försvarsmaktens budgetram så regeringens budgetsförslag får inte ekonomiska följder för inrättandet.

– Däremot har vi inte fått något beslut i den frågan, säger Ström.

ARTIKELN HANDLAR OM