Svårt föra över utländska fångar

Av:  TT TT TT

Det är fortfarande svårt och tidsödande att föra över utländska fångar från svenska anstalter till hemländerna, trots nya EU-regler som skulle göra det enklare att få avtjäna sitt fängelsestraff där. Tvärtom har överföringarna minskat.

– Det finns en frustration, säger Lisa Gezelius vid Kriminalvården.

En dryg tredjedel av alla som skrivs in i svenska fängelser varje år är utländska medborgare. De senaste åren har det årligen rört sig om omkring 3 000 personer.

Generellt tycker Kriminalvården att det är bäst att avtjäna sitt straff i hemlandet.

– Det säger sig själv att det är lättare att få en meningsfull verkställighet i det land man har sin familj och kan få besök, säger Liza Gezelius, sektionschef på myndighetens rättsenhet.

Många döms också till utvisning efter straffet, och ska därmed återanpassas i ett annat samhälle än det svenska.

– Det är lättare att planera för ett bättre liv efteråt om man är i det land där man sedan ska vara, säger hon.

Regler hjälpte inte

Men trots att 2 966 utländska medborgare skrevs in i svenska fängelser under förra året så överfördes bara 51 personer. Det är den lägsta siffran på flera år, trots att nya EU-regler från 2015 skulle göra det enklare att föra över fångar mellan EU-länder.

– Det är klart att det varit en viss frustration. Det här rambeslutet möjliggör snabba, enkla förfaranden, men det har inte fullt ut kunnat införlivas, säger Gezelius.

Orsakerna är flera. Det kan vara komplicerat att reda ut var en person egentligen hör hemma. Hen kan ha bott i flera olika länder, och det är inte alltid medborgarskapet är avgörande. Vissa länder har också ett system där lokala domstolar fattar beslut, vilket försvårar. Det är heller inte alla länder som håller de 90 dagar de har på sig att fatta beslut efter att en begäran lämnats in.

Kan förhala

Andra länder når inte upp till de krav som ställs enligt mänskliga rättigheter, på yta per fånge och hygien. Rumänien är ett sådant exempel.

– Det har varit nästan omöjligt att föra över klienter dit, säger Gezelius.

En intagen som inte vill flyttas kan också förhala processen genom att överklaga beslut.

För länder utanför EU krävs avtal för att interner ska kunna föras över. Där har Sverige bland annat arbetat med ett avtal med Georgien för att göra det möjligt. Till andra länder – där det råder exempelvis krig – är det inte möjligt att utvisa personer ens efter avtjänat straff, och då är det heller inte möjligt att föra över dem inom fängelsesystemet.

– Vi är en rättsstat som ska leva upp till mänskliga rättigheter. Vi flyttar inte folk till länder där man inte klarar av att leva upp till dem, säger Gezelius.

Publisert: