"Välkänd och beprövad metod"

avEbba Thornéus

Experter om kontroversiella Ilizarov-metoden

1 av 3

En läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde har stängts av efter att 37 patienter skadats allvarligt efter att ha behandlats med den så kallade Ilizarov-metoden.

Men enligt flera ortopeder som Aftonbladet har pratat med så är det inget fel på metoden i sig.

– Vi har använt den här metoden mycket och använder den fortfarande, säger Henrik Lauge-Pedersen, docent och överläkare vid Lunds universitetssjukhus. 

Ilizarov-metoden utvecklades i Sovjetunionen på 1950-talet och går ut på att genomborra de trasiga benbitarna i ett benbrott med tunna ståltrådar som sedan spänns mot ringar utanför kroppen. Detta används istället för gips.

Metoden har använts på över 500 patienter på ortopedkliniken på Skaraborgs sjukhus i Skövde,.

Av dessa har 49 fall anmälts, och 37 av patienterna ska ha drabbats av allvarliga vårdskador. Samtliga anmälda fall är operationer utförda av samma läkare.

Välanvänd metod

Men enligt flera ortopeder som Aftonbladet har pratat med är det inte själva metoden eller instrumenten i sig som är problemet, utan vilken typ av skador som den används på.

– Vi har använt den här metoden mycket och använder den fortfarande. Det är en känd metod som används vid benförlängningar men inte så ofta på frakturer. Då använder man sig hellre av andra typer av extern fixation. Det har även kommit mer moderna instrument och man använder inte den här metoden på allt, säger Henrik Lauge-Pedersen, docent och överläkare vid barnortopeden vid Lunds universitetssjukhus.

"Komplicerad och otymplig"

Lauge-Pedersen förklarar att då han inte vet exakt vad kritiken mot den avstängda läkaren gäller så kan han inte uttala sig om vilka rätt eller fel läkaren har gjort. Dock menar han att kritiken mot läkaren kan handla om att han använt metoden på frakturer, vilket inte hör till vanligheten.

– Den här metoden är tänkt att användas vid benförlängningar eller när man ska vinkla ben. Vid mer okomplicerade frakturer finns enklare sätt att behandla på, som märgspik. Men även vid komplicerade frakturer så använder man i vanligaste fall inte Ilizarov utan andra metoder.

Även Magnus Forssblad, specialist i ortopedisk kirurgi vid Karolinska institutet, vittnar om att metoden är välkänd och har använts länge. 

– Dock är den komplicerad och otymplig för patienterna. De senaste åren har det även kommit mer moderna metoder och därför kan man säga att den är lite omodern men det är inga konstigheter med metoden.

"Kräver mycket träning"

Inte heller Hans Törnqvist, pensionerad professor i ortopedi vid Karolinska institutet, tycker att det är något fel på själva metoden, men menar att det finns andra metoder som är mer populära att använda.

– Det är en välkänd och beprövad metod som blev mycket populär på 80-90-talet. Men som med alla metoder finns för- och nackdelar. Det finns även flera andra metoder som är bra och som kanske är att föredra för enklare skador. Metoden är mer utformad för komplicerade frakturer och inte minst för behandling av icke läkta eller felläkta frakturer.

Enligt Hans Törnqvist är det ursprungligen en billig metod att använda men kräver mycket träning för att skaffa sig god erfarenhet.

– Det viktiga är tillämpningen och att man väljer ut rätt fall. Det krävs även en tät uppföljning och därmed många vårdbesök för att se så att det exempelvis inte blivit infektioner och så vidare.