Påven: Svenska män väljer andra kvinnor

Publicerad 2016-11-01

Mängder av människor som tagit sig till Lundagård ­väntade i duggregnet i hopp om att få en skymt av påven och kungligheterna bortom kravallstaketen.

Efter ett dygn av samförstånd mellan kyrkorna blottar påven även olikheterna. På planet tillbaka avfärdar han återigen att kvinnor kan bli präster i katolska kyrkan.

"Den dörren är stängd" har Franciskus sagt angående kvinnliga präster. Ändå hoppades vissa att det senaste dygnets ekumeniska samförstånd skulle kunna leda till en uppmjukning av den inställningen. Det hoppet släcker påven på planet på väg hem från Sverige. Vad anser han om att den svenska kyrkan har ett kvinnligt överhuvud? frågar de svenska journalisterna gemensamt. Kan det bli verklighet också i den katolska kyrkan?

– Jag läste om det här områdets historia. Och såg att det fanns en drottning som blev änka tre gånger och jag tänkte "den här kvinnan är stark", säger han och skrockar:

– Då sade man mig: "de svenska kvinnorna är mycket starka, mycket duktiga. Därför kanske vissa svenska män söker en kvinna från andra nationaliteter". Jag vet inte om det är sant. Men gällande frågan om kvinnor i den katolska kyrkan är de sista orden från Johannes Paulus II tydliga, och så är det fortfarande, säger han med en hänvisning till den påve som var en stark motståndare till kvinnliga präster.

Menar ni att det aldrig någonsin kommer att finnas kvinnliga präster i den katolska kyrkan?

– Om vi noggrant läser det som den helige Johannes Paulus II sade, så går det i den riktningen, svarade Franciskus.

Tackade Sverige

Påven inledde dock sitt möte med världspressen genom att rikta några ord till värdlandet.

– Jag som argentinare och sydamerikan tackar Sverige varmt för mottagandet, för under militärdiktaturernas tid tog man också emot många argentinare och chilenare. Sverige har en lång tradition av att välkomna flyktingar, men även av att integrera dem bland folket och genast söka skola och arbete, sade han med värme i rösten.

Franciskus är känd för sitt engagemang i flyktingfrågor och har vädjat till de katolska församlingarna i Europa att ta emot familjer som befinner sig på flykt. Man bör inte stänga hjärtat för en flykting, säger han och blir mångordig i det trånga planet. Men hur är det med alla dem som har uttryckt rädsla över hur flyktingmottagandet påverkar Europa, vad är hans budskap till dem?

– Av försiktighet måste regeringarna också vara öppna för hur man ska ta emot flyktingar och beräkna möjligheten att organisera bemötandet, säger han.

Rädsla en fara

En person från den svenska regeringen sade till påven att man inte hinner med att erbjuda alla flyktingar skola och arbete, berättar han.

– Jag tror inte att Sverige drar ned på antalet man tar emot av egoism, om man gör något sådant är det för att många i dag ser till Sverige för dess välkomnande. Men det finns inte den nödvändiga tiden för att organisera mottagandet av alla, sade påven bekymrat.

Flera gånger återkommer Franciskus till vikten av integration. Det är när flyktingar inte kommer in i samhället som situationen kan bli farlig, anser han.

– Då blir man ghettoiserad, ursäkta ordet. Man hamnar i ghetton. Och en kultur som inte utvecklas i harmoni med en annan kultur är farligt. Men det värsta för länderna som börjar stänga gränserna är rädslan, säger han och framhåller återigen att Europa är skapat av en pågående integration mellan många kulturer.

– Det är inte humant att stänga dörrarna och att stänga gränserna. På lång sikt får man betala för det, också politiskt. Men man kan också tvingas betala politiskt om man är oförsiktig och tar emot fler än man kan integrera, säger han.

TT