Försvarsutskottet begär förklaring av Must efter sabotage

1 av 14

avJohn Granlund

NYHETER

Sabotagegåtan utanför Borås har nu blivit en fråga för riksdagen.

I dag begärde försvarsutskottet att militära underrättelsetjänsten, Must, uppdaterar utskottet om okända hot mot kritisk infrastruktur.

– Att polisen verkar rätt övertygad om att det handlar om någon form av sabotage ledde fram till en sådan begäran i dag, säger utskottets ordförande Allan Widman (L).

Den 332 meter höga Häglaredsmasten utanför Borås kollapsade plötsligt i söndags kväll.

Av allt att döma föregicks haveriet av att flera gärningsmän lossat på ett 50-tal muttrar som fäster mastens vajrar i betongfundament.

– Vi är hundra procent säkra på att det är sabotage, har förundersökningsledaren Jan Johansson på kriminalpolisen i Borås sagt tidigare.

Nu har sabotaget blivit en fråga för riksdagen.

"Viktigt att skyddet upprätthålls"

Under ett möte i försvarsutskottet på tisdagen beslutade utskottet att lämna in en begäran till militära underrättelsetjänsten, Must, mot bakgrund av sabotaget.

– Att polisen verkar rätt övertygad om att det handlar om någon form av sabotage ledde fram till en sådan begäran i dag. Det finns skäl för försvarsutskottet att uppdatera sig om skyddet av vår kritiska infrastruktur, säger Allan Widman.

Han betonar att Must är ansvarig enhet inom Försvarsmakten att bevaka skyddsobjekt som den aktuella storstationen.

– Det är väl osäkert i vilken utsträckning man (Must, reds. anm.) kan gå in på detaljerna i det här ärendet. Men på ett mer allmänt plan är Must den närmast ansvariga enheten. Att skydda viktig infrastruktur är i synnerhet ett uppdrag för Försvarsmakten i händelse av höjd beredskap eller till och med krig. Det är viktigt att det skyddet upprätthålls på ett sätt som gör oss mindre sårbara, säger Allan Widman.

"Led i allmän krigföring"

Polisen har tidigare talat om en internationell gruppering som ett tänkbart gärningsmannascenario jämte av andra hypoteser man också utgår ifrån. Det är inget som Allan Widman vill kommentera.

Han förklarar utskottets intresse för sabotaget med att utskottet utöver det militära också har ansvar för krisberedskapsfrågor.

– Däremot är det väl dokumenterat när man tittar på olika scenarior som föregår väpnade konflikter att motståndaren naturligtvis försöker komma åt viktig infrastruktur som ett led i en allmän krigföring. Och alldeles oavsett vem som har agerat här och med vilket syfte så faller det inom vårt ansvarsområde, säger Allan Widman.