Anställda: Kris på sjukhus efter datahaveri

Av: Christoffer Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Stockholms läns landsting drabbades av ett datahaveri som fick sjukhusanställda att slå larm.

Vårdpersonal på Karolinska universitetssjukhuset vittnade om att patientsäkerheten riskerade hotas.

– Vi står handfallna. Det är katastrof, säger en uppgiftslämnare.

Haveriet varade i cirka sex timmar innan problemet hade åtgärdats.

Vid 07.30-tiden uppstod ett svårt datahaveri i systemet på Stockholms läns landsting vilket bland annat påverkade flera stora sjukhus i länet.

Karolinska universitetssjukhuset, KS, är ett av Europas största universitetssjukhus med 1 600 vårdplatser och har stora mottagningar i Solna och Huddinge.

Anställda vittnade om en kaotisk situation och att patientsäkerheten riskerade hotas. Datorer som används för att, bland annat, komma åt det viktiga patientjournalsystemet Take care gick inte att använda.

– Det är katastrofläge på KS. Alla, förutom ett fåtal datorer, är spärrade, säger en uppgiftslämnare.

”Vi står handfallna”

Under morgonen visste personalen inte vad felet berodde på.

– Vi står handfallna. Det är katastrof. Det blir svårt att ta emot patienter på en avdelning utan att veta något om dem. Än så länge kan vi inte göra det. Vi får försöka skriva ut papperskopior på de få datorer som fungerar men det går inte att hantera mängden på ett bra sätt, säger en person.

Det tog flera timmar av upprepade frågor innan KS kunde bekräfta en driftstörning.

– Patientsäkerheten är så pass hotad just nu. Jag tror att de försöker mörka detta, säger en uppgiftslämnare.

Torbjörn Söderström, cheföverläkare vid KS, kunde till slut bekräfta att man tampades med en pågående driftstörning.

– Vi har driftstörningar i vårt IT-system och har reducerad kapacitet. Vi använder den kapacitet vi har och i de fall där vi inte har tillgång till datorer går vi tillbaka till gamla rutiner: papper och penna, säger Söderström.

Flera sjukhus drabbade

Enligt Aftonbladets uppgifter var det fler vårdgivare än KS som drabbades av driftstörningarna. Förutom KS i Solna och Huddinge ska även Danderyds sjukhus samt delar av Södersjukhuset ha drabbats av driftstörningar, enligt en uppgiftslämnare.

Uppgifterna bekräftades vid 12.30-tiden av SLL:s chefläkare Anna Nergårdh.

– Framför allt är det Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna som berörs. Men vi har också fått inrapporterade störningar från Södersjukhuset och ambulansverksamheten, säger Nergårdh.

Vissa av verksamheterna gick in i stabsläge, uppgav SLL i ett pressmeddelande.

– Felet ska vara identifierat och det verkar som att tekniken successivt börjar fungera igen. Men vi har i nuläget ingen prognos att ge för när allt ska vara åtgärdat, säger Anna Nergårdh.

Problemet åtgärdades

Vid 14.30-tiden uppgav Anna Nergårdh att problemet var löst.

– Sedan en timme tillbaka är felet åtgärdat. Alla användare kan logga in på sina datorer igen. Det var ett tekniskt fel på hårdvaran och det finns inga indikationer om yttre påverkan, säger Anna Nergårdh.

Anna Nergårdh ser allvarligt på situationen.

– Nu vidtar vi en djupare analys för att säkerställa att det är åtgärdat på ett sätt som gör att det inte kan inträffa igen. Alla sjukhus rapporterar att man har klarat att hantera situationen med bibehållen patientsäkerhet, säger hon.

Anmäldes efter haveri 2013

I juni 2013 drabbades Karolinska universitetssjukhuset av driftstörningar som innebar att man inte kom åt patientjournalsystemet Take care.

Händelsen lex Maria-anmäldes. Driftstörningarna 2013 ansågs så allvarliga att de hade kunnat leda till vårdskada hos patienterna, enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

2015 hade Karolinska universitetssjukhuset vidtagit åtgärder som ansågs vara tillräckliga för att säkra driften av journalsystemet.

Publicerad: