Här ska tusentals flyktingbostäder i Stockholm placeras

Kvarter med modullägenheter ska byggas

Stockholm stad har tagit ställning till var de nya nödbostäderna för flyktingar ska placeras.

Totalt rör det sig om 4 000 bostäder som ska byggas runt om i staden - runt 1 700 har nu föreslagits.

Modullägenheterna är tänkt att forma hela kvarter och ligga utspridda i Stockholm. Totalt handlar det om 4 000 bostäder som har upphandlats.

I dag blev det klart vilka platser som är aktuella. Det handlar i början om boendeplatser för omkring 1 700 personer som ska ligga i Enskede, Bromma, Spånga, Hässelby och Skärholmen. Varje område ska ha plats för mellan 50 och 500 boende.

Stockholm stad ska nu lämna in en ansökan om bygglov, vilket troligtvis kommer att ske i början av april. Ambitionen är att börja bygga bostäderna i år, 2016.

Sprida integrationen

Syftet med att sprida bostäderna runt om i staden är bland annat att underlätta för integration.

Lena Karlsson är samordnare av temporära bostadslösningar vid stadsledningskontoret i Stockholm.

Hur kommer det sig att ni går ut med  platserna för var flyktingboendena ska ligga?

– De senaste två veckorna har jag fått ungefär 20 samtal varje dag, och det enda man frågar om är: var? Nu kan vi söka  bygglov, har säkerställt de här områdena och vet så mycket att vi kan presentera de här platserna, säger Lena Karlsson.

– Det kommer att komma 2 810 personer plus kanske 6-900 ensamkommande flyktingbarn som staden ska ta hand om. De här platserna är ett bra tillskott, ska vi klara det här under året  måste vi ha ett högt tempo.

"Oförskämda brev"

Vad förväntar ni er för reaktioner från de som bor i områdena?

– Man kan förvänta sig precis vad som helst. Under de här månaderna har jag fått alla möjliga reaktioner. En del skriver oförskämda brev, men jag får också väldigt många telefonsamtal av personer som säger att vi måste göra något.

– Sen ska man ha respekt för att det blir en oro:"Hur kommer det här att se ut?". Men vi kommer att ta fram ritningar och visa hur inom en månad, för det är också väsentligt i sammanhanget.

Hur ska man göra för att integrationen ska bli så bra som möjligt och också få med sig människorna i närområdet?

– Min uppgift i det här sammanhanget är att säkerställa att vi kan ta emot de här människorna. Sen pågår det parallellt med det här ett oerhört intensivt arbete där utbildnings-, arbetsmarknads- och idrottsförvaltningen samarbetar med stadsdelar och frivilligorganisationer. Den beredskap vi har i staden just nu att få till ett mottagande är väldigt bra.

– Det jag kan göra är att medverka till att när vi bygger det här bygga in förutsättningar för ett bra omhändertagande och ett bra integrationsprojekt. Det kommer att kräva ett hårt arbete, men det är det allra, allra viktigaste, säger Lena Karlsson.

Modulbostäderna är prefabricerade hus i ett eller flera våningsplan. Tanken är att kvarteren ska kunna stå i 7-9 år. 

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

LÄS VIDARE