Ministern: Har inte utgått från extremvärmen

avMary Mårtensson

Äldreminister Lena Hallengren (S) hade i går krismöte – om de äldres situation i hettan.

– Jag ville försäkra mig om att myndigheterna har beredskap för att möta de hälsorisker som vi vet att värmen innebär, säger hon.

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting var inbjudna till mötet för en lägesrapport.

Vad gör myndigheterna för att säkerställa beredskapen?

– De har vidtagit olika åtgärder och anstränger sig för att ha god samverkan. Jag vill verkligen understryka hur viktigt det är med en korrekt och samordnad information i det här läget, säger Lena Hallengren.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äldreminister Lena Hallengren (S).

Hon uppger att Socialstyrelsen har aktiverat sin beredskapsgrupp, att man samverkar med Länsstyrelsen och att Länsstyrelsen börjat inhämta lägesrapporter från kommunerna.

Vid extremhetta riskerar dödsfallen och sjukhusinläggningarna att öka, men några sådana rapporter har hittills inte inkommit till myndigheterna, uppger ministern.

– Det har inte varit något ovanligt vad det gäller dödligheten, säger hon.

Aftonbladet berättade i går om Gerda Nyholm, 87, som har 31 grader i sitt rum på äldreboendet Skogsgläntan, som saknar luftkonditionering.

Vad ska vi göra åt bristen på luftkonditionering på olika omsorgs- och äldreboenden, om det blir återkommande värmeböljor i Sverige?

– När den här situationen är över och vi kan sätta oss och göra en utvärdering, så måste man ha med det. Hur är vi rustade – både nationellt och lokalt? Så som vi tidigare har byggt och organiserat så har vi inte utgått från extremvärmen, säger Lena Hallengren.

Många äldre sitter ensamma hemma, kanske utan hemtjänst och anhöriga i närheten. Hur kan vi hjälpa dem?

– Jag får understryka hur viktigt det är att man tar kontakt. Vi kan ju visa omsorg och omtanke om varandra och höra av oss – till en anhörig, granne eller god vän – och se till att de verkligen dricker, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM