Wallström petad från Saudiöverläggningar

1 av 5

avJohn Granlund, Pär Karlsson

NYHETER

STOCKHOLM/BERLIN. I dag höll regeringen ännu en i raden av hemliga överläggningar om Saudiavtalets framtid. Frågan splittrar både regeringen och Socialdemokraterna. 
Enligt en källa med insyn är den linje som utrikesminister Margot Wallström (S) driver bortplockad från förhandlingarna.

Senast i maj måste regeringen komma med besked om hur det omstridda militäravtalet med Saudiarabien ska hanteras.
Utåt har Socialdemokraterna sagt att avtalet ska omförhandlas medan Miljöpartiet har velat att avtalet sägs upp.
Enligt Aftonbladets källor har det funnits mycket djupa meningsmotsättningar både inom Socialdemokraterna och mellan de två regeringspartierna.

Finns flera konflikter

Enligt en källa med insyn har det också funnits en dold meningsmotsättning mellan utrikesministern och försvarsministern.
Försvarsminister Peter Hultqvist har drivit linjen att Saudiavtalet inte ska brytas. Margot Wallström har å sin sida drivit linjen att avtalet ska brytas med hänvisning till den feministiska utrikespolitik hon deklarerat.
För att förhandla fram regeringens linje i frågan har flera hemliga överläggningar hållits mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, enligt Aftonbladets källa med insyn.

Utrikesministern inte representerad

Vid åtminstone ett av de första förhandlingsmötena fanns medarbetare från UD på plats för att representera Margot Wallströms linje.
Men inte längre.
– UD var representerade vid de första förhandlingsmötena men inte sedan dess, säger en källa med insyn.
Klockan 15.30 i dag möttes gruppen för ytterligare en överläggning på Försvarsdepartementet i Stockholm. På plats var, enligt uppgifter till Aftonbladet, från Socialdemokraterna Peter Hultqvists statssekreterare Jan Salestrand och Jakop Dalunde som är Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson.
– Jag kommer inte att kommentera, sa miljöpartisten när han anlände till Försvarsdepartementet strax innan utsatt tid.

Vägrar kommentera

Ingen ville svara på varför Margot Wallströms medarbetare inte längre är med under förhandlingarna. När Aftonbladet mötte Jan Salestrand efter mötet sa han gång på gång:
– Inga kommentarer, inga kommentarer.
Enligt Aftonbladets källa är Margot Wallströms S-linje inte längre representerad i överläggningarna om Saudiavtalet över huvud taget. I stället är det Peter Hultqvists linje som nu förs fram från S-håll.
– Wallströms folk är bortplockade. Det är ingenting som Peter Hultqvist kan göra själv. Det måste komma uppifrån, säger en källa med insyn.

Under torsdagen ska Saudiavtalets framtid diskuteras när Socialdemokraternas verkställande utskott träffas.

Carl Schlyter (MP), ordförande i riksdagens EU-nämnd och en av MP:s tyngre riksdagsledamöter, bekräftar att Miljöpartiets ansvarige haft flera träffar i regeringskansliet om Saudiavtalet.

– Vi har skickat dit en ansvarig förhandlare som har förhört sig om vad Socialdemokraterna i regeringen har för avsikter och vad de vill. Här har vår förhandlare bara mandat att avbryta avtalet.

Känner inte till mötena

När Aftonbladet når Margot Wallströms pressekreterare Erik Boman säger han sig inte känna till förhandlingsmötena.

– Jag vet inte vad det är för möten så de uppgifterna kan jag inte säga något om. Men självklart är Margot Wallström i alla högsta grad involverad i den här processen, säger Erik Boman.

Marinette Nyh Radebo, Pressekreterare hos Peter Hultqvist, säger att dagens möte var arrangerat av Försvarsdepartementet och att det är ett i raden av flera möten i sammanhanget. Hon förnekar inte att ud var frånvarande:

– Vilka som deltog behöver jag inte ta upp med dig. De som var representerade var de som ska vara representerade.