Löfven: Ge Sverige ledarroll i världspolitiken

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Framtidsminister Kristina Persson tillsätter nytt expertråd – vill använda ”mjuk” makt

1 av 3 | Foto: LOTTE FERNVALL
Framtidsminister Kristina Persson vill använda sig av ”mjuk” makt.

Nu siktar Stefan Löfven på att Sverige ska få en tydligare ledarroll i världen.

Toppdiplomaten Thomas Hammarberg ska leda regeringens expertgrupp där barns rättigheter, jämställdhet och medmänsklighet ska gå på export.

– Andra länder vill gärna lyssna på oss. Det ger oss en slags mjuk makt som vi borde använda mer, säger framtidsminister Kristina Persson (S).

Statsminister Stefan Löfven (S) har länge talat om att han vill att världen ska få en "new global deal" mellan arbete och kapital där bland annat bättre villkor för arbetstagare över hela världen ingår. Nu ska dessa tankar omsättas i politiska förslag.

Skär genom departementen

Arbetet ska ske i en ny expertgrupp med namnet "global samverkan" som sorterar under framtidsminister Kristina Persson.

Ramen för experternas arbete ska FN:s 17 utvecklingsmål för världens länder vara, däribland åtgärder för ökad jämlikhet och jämställdhet men också en ekonomisk handelspolitik som kan bidra till ökad sysselsättning.

– De ska titta på hur Sverige ska jobba med det. Hur ska vi nå upp till de målen. Det blir ett sätt att jobba som vi inte haft tidigare, vi måste jobba tvärs över departementsgränserna och koppla ihop det med den politik för global utveckling som regeringen har beslutat om, säger Kristina Persson.

Expertgruppen ska dock också komma med idéer för hur Sverige kan få en tydligare ledarroll i världen.

– Sverige och Norden har en bra historia att berätta för omvärlden. Vi har lyckats lite bättre än andra med att få en hyfsad balans mellan hänsyn till människor, deras behov, naturen och att samtidigt vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. Det gör att andra länder gärna vill lyssna på oss, vilket ger oss en slags mjuk makt som vi borde använda mer, säger Persson.

"Påverkar genom bra förslag"

Förslagen från expertgruppen kan till exempel handla om hur Sverige kan bidra till att förbättra organisationer som EU, FN, OECD och Världsbanken.

– Påverkar gör man bäst genom att komma med bra förslag och kan visa med goda exempel. Om vi lyckas bra i det här arbetet, till exempel med att hitta en riktigt bra jobbpolitik, då har vi också något att visa upp för omvärlden.

Gruppen ska ledas av Thomas Hammarberg, 73, som är diplomat och tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och också har jobbat inom FN och Amnesty. Vid sin sida får han Loa Brynjulfsdottir, chef för LO:s internationella enhet.

Hammarberg delar Kristina Perssons syn på att Sverige har en möjlighet att få världen att lyssna. Han ser FN:s olika organisationer som en viktig väg ut till andra länder.

Hammarberg: Ger oss en viss goodwill

Några av de områden där ex-diplomaten tror att Sverige har mycket att bidra med handlar om skyddet av barns och kvinnors rättigheter.

– Vi står fortfarande lite utanför maktblocken och jag tror att Sveriges alliansfrihet är bra i det här sammanhanget. Att vi har ett omfattande bistånd, trots att vi är ett litet land, och att vi tar emot fler flyktingar än andra ger oss en viss goodwill. Och då tycker jag inte vi ska vara blyga, då kan vi föra fram våra idéer om till exempel medmänsklighet och kvinnors rättigheter, säger Hammarberg.

Tanken är att experterna ska jobba självständigt i ett år, för att därefter lämna sina förslag till regeringen.

Kristina Persson kommer även att tillsätta två andra expertgrupper, de får rubrikerna "arbetet i framtiden" och "den gröna omställningen". De tre gruppernas arbete kommer i vissa delar att överlappa varandra.

Publicerad: