Förslaget: Upprustning på Gotland

Publicerad 2015-03-05

14 stridsvagnar står i ett förråd vid Tofta skjutfält.

Gotland måste försvaras.

Militär upprustning på ön är en central punkt i en kommande försvarsproposition, enligt SvD.

Avancerade luftvärnssystem och stridsflyg nämns som viktiga ”ingredienser” för att inte förlora kontrollen över Östersjön.

För snart ett år sedan landade två Jas 39 Gripen på Gotland. En manöver som uppgavs vara ett svar på en stor rysk militärövning i Östersjön.

– Gotland ligger mitt i Östersjön - den som är först på Gotland har kommandot över Östersjön, sa major Tomas Nilsson, platschef på F17 Gotland, till Aftonbladet då.

Gotland strategiskt viktig

Att tillfälligt kunna stationera stridsflygplanen på Gotland är en del i den lilla beredskap som finns för att kunna försvara det strategiskt viktiga läget i Östersjön. Utöver cirka 250 hemvärnssoldater placerades också 14 toppmoderna stridsvagnar på ön i slutet av 2013.

Nu avslöjar Svenska Dagbladet att i den försvarsproposition som just nu bearbetas på regeringskansliet är försvaret av Gotland en central punkt:

”Den aktör som behärskar Gotland och där baserar bekämpningssystem ökar sina möjligheter att kontrollera sjö- och luftvägarna över Östersjön” står det i den ännu inte färdigställda propositionen, enligt SvD.

En förlust av kontrollen över Gotland innebär också försämrade chanser för Nato att kunna ge understöd till de baltiska länderna vid en eventuell konflikt enligt propositionstexten som SvD tagit del av.

Propositionen kan försenas

Därför bedöms en upprustning av Gotland vara av stor vikt. I propositionstexten utvecklas vilka militära resurser som anses behövas på ön:

”Ett framskjutet luftstridsförsvar med avancerade mark- eller fartygsbaserade luftvärnssystem och stridsflyg är viktiga ingredienser för att skapa eftersträvansvärd handlingsfrihet och möjliggöra operationer i regionen. Gotland är i detta avseende av särskild betydelse”, står det i propositionen, enligt SvD.

Den försvarspolitiska propositionen för åren 2016 till 2019 riskerar dock att försenas då inga konkreta förhandlingar har genomförts. I stället för att vara färdiga till den 24 april enligt tidsplanen kan beslut om propositionen skjutas upp till i höst, skriver SvD.