Nyheter

Bekräftat: Mindre ubåt kränkte svenska vatten

Av: 

Pär Karlsson

Lisa Röstlund

NYHETER

Försvarsmakten har bevis i "den högsta bedömningsgraden" för att svenskt vatten kränkts av minst en militär miniubåt från främmande makt.

– Det är en djup och allvarlig kränkning. Om detta råder inga tvivel. Vi kan utesluta alla alternativa förklaringar, säger överbefälhavare Sverker Göranson.

– Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel, säger Löfven.

Vid lunchtid höll statsminister Stefan Löfven (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och överbefälhavare, ÖB, Sverker Göranson en presskonferens vid regeringskansliet Rosenbad i Stockholm.

– Regeringen har bedömt att rapportens innehåll ska offentliggöras så långt som möjligt, inledde Löfven.

"Råder inga tvivel"

ÖB Sverker Göranson uppger att operationen inleddes fredagen den 17 oktober, med omfattade sjö-, mark- och flygenheter och fasta sensorer.

– Förvarsmakten kan nu bekräfta att en mindre ubåt kränkt svenskt territorium. Om detta råder inga tvivel. Vi kan utesluta alla alternativa förklaringar, säger Göransson, som kallar kränkningen "djup och allvarlig".

– Vi är hundraprocentigt säkra, säger han till Aftonbladet.

Den avgörande observationen är gjord av Försvarets egna sensorer, och observationen av en miniubåt uppfyller kraven för den högsta bedömningsgraden, enligt ÖB.

Nationalitet kan inte fastställas, och övrig information omfattas av sekretess. När i tid observationerna gjorts vill man inte uppge närmare än "mellan 17-24 oktober".

– Det skulle röja vår förmåga och kapacitet för främmande makt, säger ÖB.

Tre övriga observationer

Utöver ovannämnda observation har tre olika observationer som klassas som "näst högst bedömningsgrad" gjorts:

1. Den bild som tagits av en privatperson som förekommit i media har genomgått omfattande analys. Det vita skummet bedöms vara fenomen som uppstår då luft trycks ut ur ventilen på en ubåt vid dykning, inte bogsvall av farten.

2. En av Försvarsmaktens korvetter gav kraftiga indikatorer på en plats där ett färskt bottenspår upptäcks.

3. Från en höjd observerar en bofast i Stockholms skärgård en undervattenskropp, vilket även görs av flera av varandra oberoende källor och av ett eko som noterats av Försvarets sensorer.

– Allvaret i detta är uppenbart, säger ÖB och konstaterar:

– Vi kan konstatera en mindre ubåt, men det kan vara flera farkoster.

Hultqvist" Grov och allvarlig"

Peter Hultqvist säger att den ökande övnings- och underrättelseverksamheten i svenskt vatten "stärker bilden av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde".

Han understryker värdet av den svensk-finska relationen, Nordiska samarbetet, partnerskapet med Nato, EU och FN.

– Vi kommer att sträva efter att stärka svensk försvarsmaktens operativa förmåga, säger han och fortsätter:

– Den kränkning som skett av svenskt territorium är grov och allvarlig.

Vad behöver göras för att man inte ska kunna kränka svenskt vatten på det här sättet?

– När det gäller ubåtsförmågan kommer Försvarsmakten göra en analys av styrkor och förbättringspotentialer som kommer att presenteras för mig. Jag kommer då att ha den med i underlaget inför det kommande inriktningsbeslutet våren 2015. Sedan vill jag understryka att vi har en fungerande incidentberedskap som gör insatser kontinuerligt och som är välorganiserad.

Löfven: "Fullkomligt oacceptabelt"

Löfvens första kommentar till rapporten från Försvarsmakten är:

– Det är en information som regeringen betraktar som synnerligen allvarlig och samtidigt uppfordrande. Att säkra sitt lands gränser tillhör en regerings absoluta ansvar.

Löfven vill inte spekulera utöver de uppgifter som anses fastställda:

– Många hypoteser kan säkert ställas upp, men som regering och som ansvarsfulla politiker kan vi bara hålla oss till fakta. Vi vet inte vem som ligger bakom kränkningen men låt mig säga så här till den som bär ansvaret: "Det är fullkomligt oacceptabelt. Vi kräver att Sveriges gränser respekteras".

Löfven varnar, och säger att svenskt försvar har "alla befogenheter som behövs" för att förhindra kränkningar:

– Den som överväger att ta sig in på svenskt territorium ska överväga vilka enorma risker det innebär för de direkt inblandade, säger han och fortsätter:

– Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel, säger Löfven.

"Minskar inte farhågor"

Löfven säger att regeringen nu kommer att föreslå ett större anslag till Försvarsmakten.

Han tar upp ebola som sprids i Afrika, utsläpp av växthusgaser över hela planeten, terrorister från IS i Syrien och Irak där även svenska medborgare deltar och Ryssland som annekterat Krimhalvön i Ukraina.

– Den rapport som Försvarmakten nu lämnat minska naturligtvis inte farhågorna för framtiden. Jag vill inte att det här ska framställas som att det råder ett akut hot mot Sverige just nu.

– Men sällan har behovet av gemensamt hantering av situationen varit starkare.

Försvarsmaktens operation inleddes i Stockholms skärgård den 17 oktober. Då hade trovärdiga uppgiftslämnare berättat om iakttagelser av en misstänkt miniubåt i svenskt vatten. Operationen avslutades den 24 oktober. Enligt Försvarsmakten har det under utredningens gång blivit troligare att det faktiskt handlar om en eller flera ubåtskränkningar.

ANNONS

20% på solskydd från ACO Sun - solsäkert för hela familjen!

Extern länk från ACO Sun

Köp här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter