Allt fler barn och unga blir hemlösa

Av: Linda Hjertén

Publicerad:
Uppdaterad:

Stadsmissionen varnar: Det handlar om en hel samhällsutveckling

Allt fler barn och unga blir hemlösa.

Enligt Stadsmissionens rapport har 1 900 barn vräkts runt om i Sverige sedan regeringen 2007 satte målet att inga barn ska vräkas.

– Vissa har varit utsatta för våld och vågar inte återvända till sina familjer, andra ingår i familjer som blivit vräkta eller tvingats lämna sina hem, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande.

Allt fler barn blir hemlösa i Sverige, enligt en ny rapport från Stadsmissionen.
Foto: COLOURBOX
Allt fler barn blir hemlösa i Sverige, enligt en ny rapport från Stadsmissionen.

Stockholms stadsmissions årliga rapport, "Hemlös 2011", är en dyster läsning.

Den visar att allt fler barn och unga lever i hemlöshet runt om i landet.

Sover på bussen

Sedan år 2007, då regeringen satte målet att inga familjer med barn ska vräkas från sina bostäder, har 1 900 barn vräkts i runt om i landet. I 55 kommuner har vräkningarna av barn till och med ökat.

Men det handlar även om ungdomar som rymt hemifrån eller blivit utkastade. De vet inte var de ska vända sig och många hamnar utanför samhället och går aldrig klart skolan.

På Stadsmissionen märker man den ökande hemlösheten på ett väldigt påtagligt sätt.

De möter de bostadslösa barnen och unga på härbärgen, men även på gatan, sovandes på nattbussen eller i stolar på Arlandas terminaler. En del byter husrum mot sexuella tjänster.

–  Det är djupt oroande att vi möter allt fler unga på våra härbärgen och boenden. Vissa har varit utsatta för våld och vågar inte återvända till sina familjer, andra ingår i familjer som blivit vräkta eller tvingats lämna sina hem, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande.

Starkare lagskydd

Regeringens nationella insats mot hemlöshet, som bland annat innebar att inga barn ska vräkas, slutade gälla år 2009. Sedan dess finns inga politiska initiativ mot hemlöshet på nationell nivå enligt Stockholms Stadsmission.

– I Stockholm finns problem både med att lösa akuta behov av tak-över-huvudet för unga i hemlöshet och att långsiktigt slussa in dem på den normala bostadsmarknaden. För att unga inte permanent ska hamna utanför samhället krävs kraftfull handling både lokalt och nationellt, säger Marika Markovits.

Några av förslagen som Stockholms Stadsmission har för att förebygga hemlöshet är bland annat starkare lagskydd mot vräkning av barn och personligt ombud för unga i hemlöshet.

– För unga i hemlöshet, alltså 14-20-åringar, behöver ett särskilt stöd i mötet med myndigheter för att kunna beskriva sin situation och verkligen få den hjälp de behöver. Därför föreslår jag att man ska inrätta personliga ombud, säger Marika Markovits till SVT:s Rapport.

Publicerad: