Svenska plan på sitt första uppdrag

NYHETER

Svenska Gripenplan har genomfört sitt första Natouppdrag, uppger TT:s reporter på Sicilien.

De två Gripenplanen lyfte från Sgonella-basen på Sicilien klockan 18.42. Försvarsmakten vill varken bekräfta eller dementera att det första Natouppdraget inletts utan hänvisar till Natoregler om att ingen information får lämnas innan ett uppdrag är slutfört.

Gripenplanen återvände till flygbasen efter en knapp halvtimme. Pressofficer Louise Levin bekräftar att flygningen genomförts och att den utfördes på order av Nato.

– Vi har nu övergått från deployeringsfasen till den operativa fasen. Eftersom den nu pågår lämnar vi inte några ytterligare kommentarer om den, säger Levin till TT.

– Det här var det första skarpa uppdraget för Nato, säger pressofficer Mattias Robertson till TT från Sicilien.

Nu när svenskarna har inordnat sig under Natobefäl gäller rutinen att uppdragets natur och vad piloterna har gjort inte redovisas öppet.

– Inte mer än att det var två Gripenplan och att de var uppe i cirka 32 minuter, berättar han utan att kunna gå in på vilket luftutrymme svenskarna flög i.

TT