Den stora skogsbranden 2014

HD: Skogsbranden 2014 ska ses som trafikskada

Av: 

TT

NYHETER

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 startades av ett skogsfordon. Brandens härjningar kan därför ses som trafikskador, slår Högsta domstolen fast i ett avgörande.

Beslutet kan få stor betydelse för skogsägare som söker ersättning.

Avgörandet i Högsta domstolen (HD) fälldes sedan tingsrätten i Gävle hänskjutit frågan, som kan bli avgörande för ett tvistemål mellan markägaren Bergvik Skog Väst AB och Länsförsäkringar Gävleborg.

Skogsfordonet var försäkrat genom Länsförsäkringar och Bergvik kräver 8,5 miljoner kronor i ersättning från bolaget för skador på skogfastigheten.

– Vi var överens med Länsförsäkringar Gävleborg om sakomständigheterna och det var bara den här rättsfrågan som vi ville pröva, säger Sofia Berg, chefsjurist hos Bergvik.

– Jag förväntar mig att alla inblandade rättar sig efter HD.

Kräver miljoner

Det mål som HD har synat gäller den plats där skogsbranden startade, men Bergvik har genom dotterbolaget Bergvik Skog Östra AB ytterligare ersättningskrav på Länsförsäkringar i uppgående till 23,7 miljoner kronor.

Utöver Bergvik har två skogsbolag och sju försäkringsbolag krävt ersättning från Länsförsäkringar Gävleborg. Enligt Länsförsäkringar uppgår kraven till drygt 400 miljoner kronor, men enligt trafikskadelagen kan maximalt 300 miljoner kronor utgå från trafikförsäkringen.

Fortsatta utredningar krävs enligt försäkringsbolaget för att fastställa en slutlig fördelning av ersättningarna. HD:s avgörande kan få stor betydelse.

– Om deras mål fortfarande är pågående så skulle det kunna bli så. Det här ju blir prejudicerande i den här frågan, säger Josefin Wedel, justitiesekreterare vid Högsta domstolen.

Avgörs i tingsrätten

Hon poängterar emellertid att HD inte har tagit ställning i frågan om ersättning, som kommer nu ska först avgöras i tingsrätten.

– Vi har bara tagit ställning till att den här skadan har uppkommit som en följd av trafik, säger Wedel.

Sedan tidigare har Finansinspektionen fattat beslut om så kallad kvotnedsättning, vilket innebär att den ersättning som Länsförsäkringar kan bli tvunget att betala ut ska uppgå till 71 procent av ersättningskravet.

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert:

LÄS VIDARE

Brandkatastrofen gav lyft för naturen

ÄMNEN I ARTIKELN

Den stora skogsbranden 2014

Västmanland

Skogsbränder