”Ge inte pengar till tiggare på gatan”

Regeringens samordnare i rapporten om EU-migranter

Polisen måste ta ett kliv fram för att stoppa EU-migranters olagliga bosättningar, enligt regeringens samordnare Martin Valfridsson.

Han uppmanar även allmänheten att inte ge pengar till tiggare som sitter på gatan.

– Att skänka pengar i muggen hjälper inte individer ur djup fattigdom, säger han.

EU-migranter som tigger på gatorna har de senaste åren blivit en allt mer vanlig företeelse runt om i Sverige. För att få större insyn i EU-migranternas vardag sjösatte regeringen för ett år sedan en utredning. I dag presenterar Martin Valfridsson, regeringens samordnare, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Det är viktigt att den fria rörelsen i EU värnas, men att den som kommer till Sverige ska veta vilken lagstiftning som gäller, säger Åsa Regnér när hon inleder pressträffen.

Martin Valfridsson berättar att mellan 4 700 och 5 000 utsatta EU-migranter finns i Sverige i dag, mellan 70 och 100 av dem barn. 2014 var antalet EU-migranter 2 100.

”Svensk polis måste ta ett kliv fram”

Barnperspektivet har varit mycket viktigt i Valfridssons arbete.

– Jag tycker inte att vi ska uppmuntra den här gruppen att ta med barn till Sverige om man inte kan försäkra sig om en tillräckligt bra boendesituation, säger han.

Valfridsson vill att kommuner bedriver uppsökande verksamhet för att fånga upp EU-migranters barn – men tycker inte att Sverige generellt ska erbjuda skolgång för alla barn som kommer till Sverige.

Han är även tveksam till att anvisa särskilda platser till EU-migranter.

– Om man upplåter privat eller kommunal mark för boenden, så uppstår nya problem, slumsamhällen som vi frenetiskt arbetat för att få bort.

– Samhället måste ha en strikt attityd till att bosätta sig på annans mark.

Tycker inte man ska lägga pengar i muggen

För att stoppa olagliga bosättningar är det viktig att polisen snabbt agerar, enligt Valfridsson.

– Svensk polis måste ta ett kliv fram, säger han.

Valfridsson säger också att han inte tycker att man ska ge pengar direkt till tiggare som sitter på gatan. Vill man hjälpa är det bättre att vända sig till organisationer som verkar för att förbättra migranternas situation i hemländerna.

– Att skänka pengar i muggen hjälper inte individer ur djup fattigdom.

Han har förståelse för den som ger, men säger samtidigt:

– Jag vill problematisera att det får andra långsiktiga effekter.

Valfridssons presenterar slutligen en plan för hur Sverige ska arbeta med EU-migranterna. Han vill att länsstyrelserna får ett samordningsansvar, samtidigt som staten går in och stöttar kommuner och landsting som tar stort ansvar.

– Jag ser också att det finns ett behov att en nationell statlig myndighet får uppdraget. Jag föreslår att länstyrelsen i Stockholm får det.

Regnér: Ingen hållbar situation

Regeringen håller parallellt på med två utredningar om EU-migranterna, den ena rör just avhysningar och om det behövs en utökad lagstiftning. Enligt Martin Valfridsson kan polisen däremot redan i dag avhysa migranterna, utan ett "krångligt regelverk".

Åsa Regnér säger till Aftonbladet att hon vill läsa rapporten innan hon uttalar sig om eventuella åtgärder. Hon delar däremot Valfridssons slutsats att det är bättre att ge pengar till organisationer än till tiggare på gatan, även om hon samtidigt säger att människor naturligtvis får göra som de vill.

– Det är inte en hållbar situation att man ska sitta på knäna i snön i Stockholm eller andra städer och be om pengar, säger hon.

M: Måste kunna förbjuda tiggeri

Moderaternas talesperson i frågan, Beatrice Ask, ordförande i riksdagens justitieutskott, välkomnar förslaget om att ge en myndighet ett särskilt ansvar. Samtidigt vill hon att regeringen snabbt kommer med förslag som gör det lättare att avhysa illegala bosättningar.

– Därutöver anser vi Moderater att kommunerna måste kunna förbjuda tiggeri på platser där det stör den lokala ordningen, säger hon.

Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin tycker det är bra att Valfridsson lyfter fram att svensk lagstiftning ska gälla alla. Samtidigt tycker han att det krävs ett längre genomförande av svensk lag, så att det blir lättare för polisen att avhysa människor som bosätter sig illegalt.

Något tiggeriförbud vill han däremot inte se.

Publisert: