Aftonbladet avslöjar: Wallström får nytt toppuppdrag i FN

Publicerad 2015-05-21

Uppdraget sker parallellt med jobbet som utrikesminister

Margot Wallström (s), utrikesminister.

Margot Wallström (S) får nytt uppdrag – av FN-chefen Ban Ki-moon.

Den svenska utrikesministern tar plats i toppråd som ska ge förslag för hur FN:s pengar ska användas.

– De senaste årens svåra humanitära kriser i länder som Syrien, Sydsudan och Nepal visar tydligt på behovet nya lösningar och infallsvinklar inom humanitär finansiering, säger Wallström.

Under torsdagen kunde Aftonbladet avslöja att Margot Wallström, som enda europé, blir en av sju ledamöter i Ban Ki-moons högnivåpanel. Uppdraget ska hon sköta parallellt med rollen som utrikesminister i Sverige.

Bland övriga som ska sitta i rådet finns till exempel sydafrikanen Trevor Manuel, som tidigare jobbat med både Nelson Mandela och Thabo Mbeki.

"Jag är mycket glad"

Rådets arbete ska inledas inom de närmaste veckorna och slutföras innan årsskiftet.

Och tanken är att det ska ta fram förslag på vilka utmaningar FN:s humanitära arbete står inför, vilka frågor som ska prioriteras och hur utmaningarna ska finansieras av FN och dess medlemsstater.

Margot Wallström själv befinner sig utomlands, men säger i en kommentar:

– Jag är mycket glad att jag och Sverige ges möjlighet att påverka i denna viktiga fråga, som i slutändan handlar om att rädda liv och lindra nöd hos de allra mest utsatta.

– De senaste årens svåra humanitära kriser i länder som Syrien, Sydsudan och Nepal visar tydligt på behovet nya lösningar och infallsvinklar inom humanitär finansiering. Sverige har mycket att bidra med här och jag ser fram emot att tillsammans med biståndsministern arbeta med frågorna.

"Konstruktiv kritiker"

Enligt vad Aftonbladet erfar får Wallström uppdraget av flera skäl.

Dels ses hon som en person som är "en konstruktiv kritiker av FN-systemet" och samtidigt sägs det framhållas att Sverige är ett av de länder som varit tydligast med att fler måste vara med och ta ansvar för bland annat flyktingsituationen i världen.

Margot Wallström har tidigare varit FN:s särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikter.

Hjälp oss att granska och avslöja! Mejla: Anette Holmqvist, Pär Karlsson, Lena Mellin, Jonathan Jeppsson, Olof Svensson Du är skyddad som källa