”Kontrollsamhället har snart nått köket också”

Foto: Allt oftare löser grannar sina tvister i domstol.
NYHETER

Miljödomstolen i Växjö fattade den 20 augusti ett beslut om att en kvinna som röker i sin trädgård inte får göra det på andra delar av tomten än de som Miljödomstolen anvisat. Bakgrunden är en konflikt med en granne som är extremt känslig för tobaksrök. Blir detta beslut ett prejudikat kan det få helt sanslösa konsekvenser för oss villaägare i framtiden. Jag menar att detta kan vara början på stora inskränkningar i privatlivet.

Vi läser allt oftare om att grannar stämmer varandra. Det kan handla om grannens träd som skymmer kvällssolen eller grannens brummande motorcykel. Det märkliga är att det allt oftare inte längre reds ut mellan grannarna utan de väljer att gå till domstolar av olika slag.

Hur blir det när villor säljs i framtiden? Ska grannar vara med och ställa krav på vem som får köpa mitt hus? Inga rökare, snusare, hundägare, grillglada eller människor som inte kör miljöbilar göre sig besvär eller..?

Självfallet ska man som goda grannar visa varandra hänsyn men domen i Miljödomstolen kan få oanade effekter på vår vardag. Vad händer om nu den dömda kvinnan och andra rökare tar sin rökpaus inne i sin villa under köksfläkten? Röken kommer högst troligt att blåsa in i grannens luftrum och vad händer då? Kommer Miljödomstolen även in i köket och rutar in var man får eller inte får göra vissa saker? Var står organisationen Villaägarna i detta?

”Och det här är bara början, dom säger att ofrihet är enda vägen fram”, sjunger Svenska Akademien i låten ”Terror”. Låt oss hoppas att så inte är fallet i våra trädgårdar.

Håkan Carlberg,

villaägare med

trädgård och grannar