Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Börje Vestlund (s)

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen?

Foto: Börje Vestlund (s)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja. Dels genom att ändra våra transportmönster, dels genom att bli bättre på att spara energi.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser?

–?Ett par av de viktigaste är hur man förändrar transportmönster och högre energieffektivitet.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

–?Ekonomiska stimulanser är alltid bra. Men billigare miljövänliga drivmedel vore mycket mer träffsäkert.

ARTIKELN HANDLAR OM