Vägavgifter utreds

NYHETER

Tung trafik kan tvingas betala för att passera Skåne

Vägavgifter för tung trafik kan bli verklighet i Skåne.

Det skulle gynna både klimatet och minska trafiken på de hårt trafikerade vägarna, tror Vägverket.

I Tyskland finns systemet sedan 2005. Sedan första augusti är trängselskatten i Stockholm permanent. De som vill köra in eller ut ur stan på dagtid måste betala upp till 60 kronor per dag. I Skåne är trängseln inte ett lika stort problem som i Stockholm – i stället utreds möjligheten att införa vägavgifter, så kallad kilometerskatt, för lastbilar.

Passerar genom Skåne

Drygt 70 procent av all tung trafik som kommer in via svenska hamnar passerar genom Skåne och ett system med vägavgifter skulle styra trafiken mot de bäst anpassade vägarna.

– När tyskarna började arbeta med sitt projekt blev det även intressant för oss eftersom vi har mycket trafik gemensamt. Jag tror att ett sånt här system kan vara verklighet om tio år, säger John Hultén på Vägverket i Skåne.

Det finns inget formellt utredningsuppdrag från regeringen gällande kilometerskatt, men trängselskatten i Stockholm har öppnat för liknande system även i Skåne och andra delar av Sverige.

Klimatmedvetenhet

Utgångspunkterna för Vägverket är att hela vägnätet ska omfattas av avgifterna, inte bara motorvägar och större landsvägar. Tanken är att det skulle vara olika avgifter beroende på väg, vilket fordon som kör och vilken tid det är på dygnet.

Med en avgift kan man göra det billigare att använda bra och välanpassade vägar och göra det dyrt för lastbilarna att köra genom små samhällen på slitna vägar. På samma sätt skulle man kunna uppmuntra till användningen av miljövänligt bränsle genom att ge användarna rabatt på vägavgiften.

– Den möjligheten tittar vi naturligtvis på. Medvetenheten om klimatfrågor växer hela tiden i Sverige, säger Thomas Erlandsson, regionchef, vägverket Skåne.