Skåningar fuskar för miljonbelopp

NYHETER

Försäkringskassan sparar 36 miljoner kronor på kontroll

Allt fler skåningar åker dit för bidragsfusk.

Försäkringskassans kontrollverksamhet rullar på och hittills i år räknar man med att ha sparat 36 miljoner kronor – det mesta med hjälp av anonyma tips.

Kontrollverksamheten i Skåne omfattar 32 anställda och kostar 16 miljoner kronor för hela året. Redan nu kan man konstatera att satsningen betalat sig med marginal.

36 miljoner i insparade pengar under de första tre kvartalen är en siffra som Bengt-Olle Andersson, länssamordnare för kontrollverksamheten i Skåne, är mycket nöjd med.

– Och då ska man ändå veta att vi räknar framåt på tre års insparade bidrag. Men en 30-åring med sjukersättning kanske skulle gått på bidrag i 35 år till. Så det är mycket lågt räknat, säger han.

Två sätt

Det finns många sätt att bidragsfuska, men två stycken utmärker sig som de absolut vanligaste.

Det ena är att lyfta sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, trots att man arbetar. Det andra är så kallade skenseparationer, att den ”ensamstående” föräldern får bostads- och underhållsstöd för sig och barnen trots att föräldrarna fortfarande bor ihop.

– Vi har många ärenden där personer nu blir återbetalningsskyldiga för hundratusentals kronor. Och vi har även ett antal fall där det rör sig om miljonbelopp, säger Bengt-Olle Andersson.

Anonyma tips

Merparten av fuskarna kommer till kontrollverksamhetens kännedom genom anonyma tips. Folk retar sig på grannen eller arbetskamraten som lurar staten på pengar.

– Det finns en stor irritation över att ens skattemedel går till fuskare, det märker vi. Av de 2 600 uppslag vi fått in har en förkrossande majoritet varit anonyma tips, säger Bengt-Olle Andersson.