Vart femte hushåll köper svarta tjänster

NYHETER

Stockholm (TT)

Ministrar som betalar barnvakter och städhjälp svart och diskussionerna om hushållsnära tjänster har satt fokus på svartarbetet i Sverige.

Svarta tjänster där privatpersoner är inblandade som köpare och säljare uppgår uppskattningsvis till tio miljarder kronor om året.

– Allt fler deltar i den här sektorn och utför svartarbete. Främst är det ungdomar som ökat sitt svartarbete, säger Håkan Malmer, utredare på Skatteverket.

Verket presenterade i somras en stor undersökning om svartköp och svartjobb i Sverige. I enkäter som gjorts uppger 800000 personer eller 13 procent av de i åldrarna 18–74 år att de arbetat svart. Det handlar då om svartarbete som man som vanlig privatperson är medveten om och där köpare och säljare gjort upp om att lönen eller ersättningen ska vara svart.

Uppskattningar

Enligt undersökningen uppgår detta svartarbete till 15 miljarder kronor, varav 10 miljarder gäller hushåll och 5 miljarder företag. Bland ungdomar och studerande är det så många som var fjärde som enligt undersökningen jobbat svart.

Vart femte hushåll har köpt svarta tjänster det senaste året och betalat i pengar. I genomsnitt har dessa hushåll betalat 7000 kronor.

Genom att jämföra statistik över hur mycket som konsumeras i Sverige med hur mycket som redovisas i form av löner kan man få en uppfattning om svartarbetet. Uppskattningar som gjorts visar att det handlar om 115–120 miljarder kronor om året i oredovisade arbetsinkomster.

Av den summan tror sig Skatteverket kunna hitta drygt 70 miljarder om man reviderade hela företagssektorn fullt ut. Men då skulle man enligt Malmer behöva ”oändliga resurser”.

– I stort sett hälften är löneinkomster och hälften näringsinkomster, säger Malmer.

Lägger man till det svartarbete man hittat genom undersökningarna med allmänheten och uppskattningar av svartköp av varor hamnar man på 90 miljarder. Resterande 25 till 30 miljarder är svartarbete som Skatteverket inte kan förklara.

”Vill inte betala”

En privatperson som betalar en annan privatperson för en tjänst ska lämna in en kontrolluppgift om lönen är större än 1000 kronor om året och betala in skatt och arbetsgivaravgifter om det handlar om mer än 10000 kronor om året.

Men sådana ”vita” köp av tjänster har Skatteverket enligt Håkan Malmer inte hittat mycket av om man räknar bort ersättningar till grupper som gode män och personliga assistenter:

– 2000 personer har betalat sammanlagt 50 miljoner kronor. Det är uppseendeväckande lite.

– Går man till botten med det här är det nog en ekonomisk fråga. Man vill inte betala vad det kostar att betala tjänster vitt, säger Malmer.

Fakta: Axplock om svartjobb

TT