Så förbereder sig elbolagen inför stormen

NYHETER

Eon: "Vi kommer vara väl förberedda"

Redan imorgon väntas det blåsa hårdare i Sverige och i stormens spår kan det bli elavbrott. Elbolagen håller som bäst på att förbereda sig.

– Vi kommer vara väl förberedda. Det handlar om att manna upp efter de behov vi ser, säger Jakob Holmström som är informatör på Eon Elnät.

Stormen Gudrun drog in över Götaland och Svealand den 8 och 9 januari. Den orsakade enorm förödelse och många människor blev utan ström under en längre tid. Den 30 januari var fortfarande 12 800 hushåll utan el. Över 500 mil elkablar trasiga.

Efter det började Elbolaget Eon organisera sitt arbete på ett annat sätt.

– Vi fick en liten knäpp på näsan om hur sårbart vårt samhälle är. Folk är medvetna om det, de är oroliga och hör av sig till oss med frågor, säger Jakob Holmström.

Ladda batterierna

På Eon är de väl medvetna om att en storm är på väg in över delar av Sverige och nu förbereder man sig som bäst för att kunna hantera de väntade följderna av den.

– På onsdagen hade vi en telefonkonferens om det här med bland andra Fortum, Vattenfall och SMHI, säger Jakob Holmström.

Vilka förberedelser gör ni?

– Vi mannar upp efter värsta tänkbara scenario. När vi får indikationer så här tidigt om vad som komma skall, så kan vi förbereda oss.

Har du några tips till oroliga läsare?

– Det är alltid bra att ladda upp med batterier. Att tappa upp vatten är också en sådan grej som är bra. Se till att ficklamor fungerar och ta fram filtar. Se över känsliga saker i frysen som man kanske kan lägga i källaren eller transportera till en säker kyl istället.

Bygger om elnätet

Bengt Johansson är chef för Fortums elnätsbolag. Även han vittnar om att stormen Gudrun har påverkat deras sätt att arbeta.

– Vi bygger om elnätet så det ska bli mindre väderkänsligt. Det började vi med redan 2003. Den stora skillnaden är att vi har höjt takten väsentligt. Vi har som mål att på sex år åtgärda majoriteten av våra luftledningsnät.

Hur arbetar ni med förberedelserna inför stormen?

– Dels bedömer vi väderläget och ser var det är störst risk för problem. Vi ser över våra resurser i form av personal, entrepenörer och maskiner av olika slag, säger Bengt Johansson.

Först efter stormen kan man konstatera hur stora skador som uppstått.

– Då använder vi helikopter för att få överblick. Vi kan då se om det handlar om enstaka träd eller en mängd träd. Är det många träd som fallit över en ledning kanske man måste skicka en röjningsfirma eller hitta en annan typ av lösning, säger Bengt Johansson.

Har du några tips till oroliga läsare?

– Om man vet att man bor på ett ställe som kan drabbas, bör man se över vattentillförseln och eventuellt tappa upp vatten i förväg. En annan fråga man bör tänka på är hur man löser toalettfrågan. Den bör man ju undvika att använda när man inte kan spola. Sedan behöver man tillgång till radio och ficklampa.

Allvarlig situation

Alla elbolagen aftonbladet.se är i kontakt med följer väderutvecklingen via SMHI. Roger Lindmark är informationsansvarig vid Vattenfalls eldistribution och enligt honom kan situationen blir svår i samband med stormen.

– Vi har analyserat situationen efter den informationen vi har fått. Det kommer väldigt hårda vindar och även nederbörd. Det i kombination med att marken på många ställen redan är väldigt fuktig eller blöt gör att träden står ganska löst. Och det gör ju att det här ser ganska allvarligt ut. Vi tar den här situationen på stort allvar.

Även han talar om hur företaget har dragit lärdom av stormen Gudrun.

– Efter de omedelbara jobben med att se till att kunderna fick tillbaka strömmen efter stormen så har vi analyserat hur vi bygger våra nät och hur vi sköter om dem. Vi har även sett över hur vi jobbar när det blir sådana här störningar. Vi har fortsatt vår ombyggnad av näten och det jobbet har fortsatt med i ökad takt efter Gudrun. Vi såg att på de ställen där vi hade byggt om, stod nätet sig bättre.

Roger Lindmark är oroad över den kommande stormen och hoppas att konsekvenserna inte blir förödande.

– Vi har samma förhoppning som våra kunder att det inte ska bli så allvarligt. Vår önskan att det blir så lite avbrott som möjligt, säger han.

Läs mer:

Susanna Vidlund