Läkare varnad efter förlossningsmiss

NYHETER

En överläkare vid ett sjukhus i Västerås har fått en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter en utdragen förlossning som slutade med att barnet föddes med hjärnskador.

Mamman kom in med havandeskapsförgiftning och under förlossningen tillstötte komplikationer. Till slut beslutade överläkaren att avsluta förlossningen med hjälp av sugklocka. Men då hade värdefull tid redan gått förlorad och barnet drabbades av syrebrist.

TT