Nyheter

Friskola kritiserad efter drogtest

Av: 

Oskar Kollberg

NYHETER

Skolverket riktar kritik mot en gymnasieskola efter att skolan tvingat en elev att genomgå ett drogtest.

Drogtest i skolan måste vara frivilligt. Den regeln bröt Björkö Fria Gymnasiet i Linköping mot när en elev var tvungen att genomgå ett drogtest. Enligt eleven uppfattade han det som om ett nekande skulle leda till represalier om han skulle neka att göra testet. Eleven oroade sig för ryktesspridning och han upplevde behandlingen från skolledningen som kränkande.

Negativt test

Två veckor efter att han lämnat ett negativt svar avbröt eleven sina studier på skolan. Enligt lag krävs det samtycke från elevens sida för att ett drogtest ska genomföras för att tillvarata elevens rättsäkerhet. Enligt skolverket bröt gymnasiet mot reglerna och riktar därför kritik mot skolan.

ANNONS EXTERN LÄNK

Kickstarta hösten hos MEDS – fina kampanjer på allt du behöver här!

MEDS

Publisert: