Nu börjar spelet om bostäderna

NYHETER

Nu kan man köpa loss sin kommunala hyresrätt i Stockholm.

Det har lett till en anstormning hos bostadsbolagen.

– Bara under julen har det säkert kommit in 40 intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar, säger Sven Belfrage, vice vd för Svenska Bostäder.

Beslutet om att bostadsrättsföreningar ska kunna driva igenom ombildning har varit på gång sedan de borgerliga vann valet.

Före jul drevs det igenom.

Resultat: Över 100 intresseanmälningar till Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem.

”Bra för staden”

Bostadsrådet Kristina Alvendal (m) har varit drivande i nysatsningen.

– Det är en bra affär både för staden och för hyresgästerna. Men det handlar även om att de boende ska få större inflytande över sitt boende, säger hon.

Men Stellan Lundström, professor i bygg- och fastighetsekonomi på KTH, är kritisk till att Stockholms stad säljer ut hyresfastigheterna.

”Ökad segregation”

– Den segregationsprocess som redan pågår i Stockholm kommer att accelerera. Det saknas en övergripande strategi för bostadsmarknaden. Jag tycker exempelvis att man borde ha marknadsanpassat hyrorna lite försiktigt istället.

Totalt finns nära 19 000 kommunala hyresrätter i innerstaden. Om alla intresseanmälningar som kommit in hittills går igenom, kommer nästan en tredjedel av allmännyttan i innerstaden att säljas ut.

Anders Munck