– Det går inte att ha fullständig kontroll

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-07-11

Informationschef Sune Ullestad vill inte uttala sig om det enskilda fallet utanför Kumla. Men klart är att någonting klickar i kontrollen när en berusad hemvärnssoldat går ut och skjuter med en automatkarbin i skogen på natten.

– Det är naturligtvis någonting som har brustit när sånt händer. Framför allt hos den enskilde individen. Det går inte att ha en fullständig kontroll över 20000–25000 vapen som finns ute hos enskilda hemvärnssoldater som har fått ansvaret att ha dem, säger Sune Ullestad.

Hemvärnssoldater har chefer på olika nivåer med skyldighet att kontrollera att reglerna efterlevs.

– Det är en kamratkontroll och en chefskontroll. Alla med ansvar inom hemvärnet har också en uppgift att se till att personalen mår bra. Mår personalen inte bra får man vidta åtgärder. Till exempel att hämta in ett vapen, vilket också görs, säger Ullestad.

TT