Nationella riktlinjer för psoriasis

avTT

Foto: Anne Stiernquist
Socialstyrelsen har nu utarbetat riktlinjer för hudsjukdomen psoriasis bäst bör utredas och behandlas.

För första gången får nu hudsjukdomen psoriasis nationella riktlinjer som talar om hur behandlingen av denna sjukdom, som runt 300 000 svenskar lider av, bör vara utformad.

Enligt de nya riktlinjerna, som ges ut av Socialstyrelsen, bör varje patient erbjudas en individuell genomgång av riskfaktorer samt stöd för att ändra levnadsvanor. Krämer med kortison, medicinsk fotvård samt – i svårare fall – klimatvård är andra alternativ som Socialstyrelsen rekommenderar.

Psoriasis orsakas av en inflammation i huden som ger mer eller mindre kraftiga utslag i form av röda fläckar som fjällar och ofta kliar. För omkring 23 000 personer är symtomen svåra och kan ha stor påverkan på livskvaliteten.

"Har man svåra utslag kan det innebära att man ogärna visar sig bland andra och i allvarliga fall kan det även leda till att man hamnar i depression till följd av sjukdomen", säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen.