”Försvaret kan inte bortse från Ryssland”

Forskare vid FOI om rysk militär upptrappning – ”Vi går mot kallare tider”

Sveriges försvar måste vara berett på att möta ett eventuellt kärnvapenhot från Ryssland.

Det säger Jan Leijonhielm, chef för rysslandsstudier vid FOI, Försvarets forskningsinstitut.

– Vi måste ta hänsyn till att vi går mot kallare tider, säger han till aftonbladet.se.

Jan Leijonhielm.
Jan Leijonhielm.

Uppgifterna i brittiska The Times om ryska planer på att kärnvapenbestycka sin östersjöflotta kallar Leijonhielm för ”osäkra.” Men de är inte osannolika.

– Sägs det här av en någorlunda vederhäftig och relevant person så är det allvarligt att man tar steget mot en ytterligare upptrappning i östersjöområdet.

Politisk innebörd

– Militärt skulle det här betyda att Ryssland får en utökad radie för sina kärnvapenmissiler. Men framförallt har det här en politisk innebörd. Ryssland visar att man gör som man vill, oavsett vad omvärlden tycker. Man provocerar kraftigt både vänner och fiender, säger Leijonhielm.

Just nu filar försvarsminister Sten Tolgfors på en försvarsproposition som ska presenteras senare i år. Ett ryskt kärnvapenhot gör inte hans arbete lättare, menar Leijonhielm.

Markering av flottans roll

– Sverige kan inte bortse från den senaste tidens händelseutveckling. Om Ryssland driver utvecklingen till en situation mellan kallt krig och kall fred kan inte Sverige

bortse från det. Därmed inte sagt att vi måste befästa bergrum och kuster, men vi måste inse att vi skulle kunna utsättas för till exempel ryska it-angrepp.

– Hittills har vi inte sett östersjömarinen som ett hot. Men blir det här verklighet gör Ryssland en markering av flottans roll. Vi måste förhålla oss till ett mer aggressivt Ryssland.

Publisert: