Nyheter

Terroristexpert sågar FRA-lagen

Av: 

Caroline Olsson

NYHETER

”Den ger inget skydd" skriver försvarets egen expert Magnus Norell.

Massavlyssning är inte ett effektivt vapen mot terrorism.

Det skriver försvarets egen terrorexpert Magnus Norell i ett debattinlägg på Newsmill.

Han kritiserar den nya FRA-lagen hårt och kallar den brott mot både europakonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och svensk grundlag.

MAGNUS NORELL , Mellanösternforskare
MAGNUS NORELL , Mellanösternforskare

Magnus Norell, terrorexpert och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, sågar den nya FRA-lagen helt.

Ineffektiv, olaglig och "varje illasinnad regerings våta dröm", skriver Norel i en debattartikell.

Han motsätter sig inte alls att FRA rent allmänt bedriver spionverksamhet.

Tvärtom.

–  Spioneri förekommer överallt och Sverige bör självklart också ha möjlighet att avlyssna främmande makt, skriver Norell.

”Behövs inte”

Men han ser ingen nytta med den nya FRA-lagen.

Inte heller att den skulle något skydd.

– Terrorism, som jag vågar påstå att jag kan en hel del om, kan som ett sätt bland flera, bekämpas med avlyssning. Men för att vara effektiv måste den riktas in, skriver Norell.

– Du bör veta mot vem eller vilka du ska spana. Till exempel en terroristcell. Det förekommer redan idag, så av det skälet behövs ingen sådan här lag.

– Om man nu vill ha ett explicit tillstånd att spana i kabel kan man naturligtvis med lätthet skriva in det i de lagar och förordningar som idag styr verksamheten. Men det måste finnas reella skäl och tydliga mål för att det ska bli effektivt. Annars riskerar det att bli någon form av "låt-oss-kolla- om-det-finns-något- farligt-där-ute" verksamhet. Och om det nu finns några sådana verkligt tydliga hotbilder "därute" vore det väl klädsamt om regeringen åtminstone antydde hur de ser ut?, skriver Norell.

Svenska modellens fel

Att FRA-lagen alls kommit till tror Norell beror på två saker:

Den svenska modellen, i grunden en vilija att skapa samförstånd genom kompromisser som innebär att man undviker konflikter, innebär att man undviker de riktigt svåra frågorna. Till exempel kränkningar och omotiverad spaning på stora mängder människor.

– Hit tror jag de flesta riksdagsledamöter hör. Detta förklarar även det i sig ganska obehagliga faktum att Riksdagen i ett av de fredligaste länderna i Europa, med enkel majoritet dessutom, åsidosatt sin egen grundlag som faktiskt förbjuder det allmänna att undersöka "brev eller annan förtrolig försändelse" eller att avlyssna "telefonsamtal eller annan förtroligt meddelande", skriver Norell.

Den andra förklaringen är vad Norell kallar ibland naiv syn på vad man kan göra tekniskt, ett "Vi kan göra detta och därför är det bra att vi gör det".

Men tekniken, hur fantastisk den än är, innebär inget som helst skydd eftersom massavlyssning är inneffektiv.

Man måste veta var man ska spana, skriver terrorexperten.

– Och vet man det behövs naturligtvis inte ett så stort ingrepp. Historien visar också med all önskvärd tydlighet att teknisk spaning är ett utomordentligt trubbigt vapen att använda och fungerar bäst när det ”riktas in” i samband med annan underrättelseverksamhet.

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Läs hela debattartikeln här.
Publisert: