Är du hygglosexuell?

NYHETER

Här är årets nyordsraket – hela listan ord för ord

Är du spelnykter, lättrökare eller bara inbillningsfrisk?

Skajpar du eller äter du klimatmat?

Här är orden vi inte visste fanns – hela listan.

Förra året föddes helikoptermamman, rondellhundarna och latteliberalen.

I år har vi zorrat på bandyplanen och lufsat runt i Foppatofflorna.

Den nya regeringen bjöd på både nyfriskjobb och reinfeldtare, näthatet växte lavinartat, de okramade blev en egen grupp tillsammans med de inbillningsfriska och klimatmaten fyllde tallrikarna.

Barnen syntes i både gående skolbussar och gåtåg medan föräldrar nixade sig.

Många av de nya orden har sitt ursprung i de stora världshändelserna. Andra har skickats till Språkrådet i enkla mejl från en liten ort någonstans i Sverige.

Här är hela årets nyordsraket – ord för ord:

kulturkofta

ökad anv., skämts.: kulturellt engagerad person [anspelar på den stereotypa bilden av en kulturkonsument som en kvinna iförd kofta]

rallylydnad

hundsport där hunden skall klara hindren på en bana på kommando från sin husse eller matte

klimatmat

mat av varor som är skonsamt producerade med tanke på en hotande klimatförsämring

spelnykter

som blivit fri från spelberoende

skajpa

ringa via Internetuppkoppling med programmet Skype

nyfriskjobb

anställning för långtidssjukskrivna som subventioneras av staten; införs jan. 2008

zorra

(i innebandy) balansera bollen på klubban under vridningar och vändningar med klubban (lika skickligt som Zorro)

givomat

kortautomat för välgörenhet

foppatoffel

en sorts plastsko, Croc-sko [efter Peter ”Foppa” Forsberg, som lanserat skon i Skandinavien]

näthat

hat som uttrycks mot någon på Internet, t.ex. i form av kommentarer på någons blogg

ankarbarn

ensamt flyktingbarn som skall fungera som anledning för vuxna anhöriga att senare söka asyl och på så sätt förankrar hela familjen i det nya landet

reinfeldtare

omläggning av ett partis politik som gör att det närmar sig motståndarnas politik

blåkort

tillstånd för person utanför EU att arbeta inom EU-området; den blå färgen är hämtad från EU-flaggan

halvtaktsjobb

en arbetsträningsform där arbetstagaren inte behöver hålla samma arbetstakt som övriga anställda

nyhetsbok

bok som behandlar en alldeles färsk medialt uppmärksammad händelse

gåtåg

grupp av barn som går till skolan i samlad tropp under ledning av en vuxen; även kallat vandrande skolbuss

betalvärd

ordningsvakt och biljettkontrollant i Storstockholms lokaltrafik

nixa

ökad anv.: spärra sin telefon mot samtal från försäljare genom att anmäla sig till ett visst register som telefonsäljare skall stämma av mot

förortare

vard.: person som bor i någon förort, i synnerhet de s.k. miljonförorterna

Källa: Språkrådet