Var tredje är hård- hänt mot sitt barn

avSusanna Vidlund

NYHETER

Ny studie visar föräldrars våld mot barn

Foto: Colourbox

Örfilar, knuffar, ruskningar och knuffar.

Hela trettio procent av de svenska föräldrarna har varit hårdhänta mot sina barn.

Det visar en undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset släppt idag.

– Det är upprörande och väcker många tankar. Siffran har ökat till 30,6 procent när det gäller föräldrar som knuffar, sliter, hugger tag i och ruskar sina barn. Är hårdhänta helt enkelt, säger kanslichef Bodil Långberg vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stress och trötthet är den vanliga orsaker till att föräldrar är hårdhänta mot barnen.

– Jag tror att samhällsklimatet vi har idag kan vara en bidragande orsak. Som småbarnsförälder förväntas man vara lika duktig på jobbet som alla andra och komma i tid till förskolan. Det är en sådan press.

Fler kvinnor än män

Det är främst kvinnor i barnafödande ålder som utsätter sina barn för den hårdhänta behandlingen. Kvinnor som knuffar eller släpar sina trilskande barn till förskolan, som tar sitt barn hårt i armen när barnet upplevs som besvärligt, eller skakar sitt barn när det varit olydigt.

– Det kan bero på att mammor umgås i högre utsträckning med sina barn, att de helt enkelt har mer tid tillsammans. Vad gäller det grövre våldet är det oftast männen som står för det.

Alkohol en riskfaktor

Bodil Långberg menar att det behövs bättre stöd för stressade småbarnsföräldrar.

– Vi måste bli bättre på föräldrastödgrupper och föräldrautbildning och diskutera de här frågorna. Vad gör jag istället för att vara hårdhänt? För man kan konstatera att många har det så här. Och så kan det inte få vara.

Den allra största riskfaktorn vad gäller våldet mot barnen är dock alkoholen.

– Konflikterna kommer oftare när föräldrarna har druckit och då blir de mer hårdhänta i sina lösningar. Man blir en annan förälder när man har druckit. Jag talar inte bara om höggradig berusning, utan det finns nivåer innan det.

Funktionsnedsatta är utsatta

Även att ha slagit eller ”klappat till” barnet har ökat något. 2,9 procent av föräldrarna angav att de hade slagit sitt barn.

Värst är det för barn som har funktionsnedsättning.

– De blir slagna dubbelt så ofta som andra barn. Här krävs det att skola, förskola, sjukvård och andra vuxna runt omkring vågar se detta. Funktionsnedsatta barn är ytterst beroende av sina föräldrar.

Bodil Långberg anser att det behövs ett förebyggande arbete för att stoppa våldet mot dessa barn.

– Man måste sätta sig ner och resonera, förklara att ”det kommer situationer när du blir ytterst provocerad”. Föräldrarna behöver en arsenal av verktyg för att hantera det.