"Vi vill förbättra bostadsmarknaden"

Av: Anette Holmqvist, Camilla Sundell

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Nybyggen ska befrias från fastighetsskatt i 15 år. Och det ska bli lättare att hyra och hyra ut en bostadsrätt i andra hand.

I dag presenterade regeringen en rad förslag för bostadsmarknaden, ur den kommande vårpropositionen.

– Rätt utformad kan bostadspolitiken förstärka jobbpolitiken, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

På måndag klockan 09.00 presenterar finansminister Anders Borg (M) regeringens ekonomiska vårproposition.

Men redan i dag berättade regeringen att den vill genomföra en rad åtgärder på bostadsmarknaden.

– Vi vill att det här ska leda till ett ökat utbud av bostäder, framförallt möjligheten att få hyra bostäder i attraktiva storstads- och universitetsområden, säger Fredrik Reinfeldt.

– Vi är övertygade om att en del söker sig dit där jobben finns, men märker att det samtidigt är svårt att förena det med att få en bostad. Vi tror att en bostadspolitik som ökar utbudet underbygger arbetslinjen så att fler kan få en bostad och tacka ja till jobb.

Vill öka andrahandsuthyrningen

Bland annat vill regeringen sänka fastighetsavgiften med 630 miljoner kronor nästa år för att stimulera byggandet av flerbostadshus.

Men också ändra reglerna för sänkt fastighetsavgift för lägenheter i flerfamiljshus och uthyrning av privata bostäder.

Det senare för att underlätta för bostadsrättsinnehavaren att ta ut kostnader för både månadsavgiften och kapitalkostnader. Enligt förslaget ska schablonavdraget för uthyrning av den egna bostaden höjas från 21 000 till 40 000 kronor.

– Med förändrade regler kan andrahandsuthyrningen öka, säger Jan Björklund (Fp).

Enligt finansdepartementets beräkningar kan dessa förändringar kan ge tillgång till 20 000 lägenheter.

Kostnad: 960 miljoner

Men regeringen vill till hösten också lägga förslag om en helt slopad fastighetsavgift de första 15 åren vid nybyggnation. I dag är det fritt i fem år och lägre i ytterligare fem.

– Det möjliggör för barnfamiljer över hela landet att få långsiktigt goda möjligheter att bygga sitt hus i Värnamo eller i Hörby, säger Annie Lööf (C).

Boverket och Naturvårdsverket kommer också att få i uppdrag av Regeringen att se över reglerna för strandskydd för att, vid behov, komma med förslag på förändringar.

Kostnaden för åtgärderna beräknas bli 960 miljoner kronor, rapporterar TT.

Publicerad: