Nyheter

Riksbanken sänkte räntan

NYHETER

Men bankerna sänker inte sina boräntor

Riksbanken beslutade i dag att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

Samtidigt sänker banken prognosen för den framtida styrräntan.

Men trots sänkningen ändrar troligen inte bankerna boräntorna, enligt SEB.

"Konjunkturutsikterna i omvärlden har försvagats och svensk ekonomi bromsar in. Samtidigt är inflationstrycket lågt. Därför har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent och att även sänka reporäntebanan."

Så skrev Riksbanken om sitt besked som kom 9.30 i morse.

Osäkerheten i euroområdet

Enligt Riksbanken är det främst osäkerheten i euroområdet som ligger bakom sänkningen.

"I flera euroländer väntas större finanspolitiska åtstramningar än vad som tidigare antagits. Tillväxten i euroområdet väntas därför bli låg framöver. Världen som helhet växer dock i en relativt god takt."

I och med att Riksbanken även justerar ner prognosen för den framtida styrräntan, kan räntan nästa år bli rekordlåg.

Två ledamöter i riksbanksdirektionen, Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, reserverade sig mot majoritetsbeslutet. De ville sänka reporäntan till 1,50 procent och samtidigt sänka räntebanan till att landa på en styrränta på 1,25 procent från och med andra kvartalet 2012 till och med tredje kvartalet 2013, skriver TT.

Boräntan sänks inte

Men dagens räntesänkning får sannolikt ingen större inverkan på boräntorna, enligt SEB.

– 25 punkter räcker sannolikt inte för att det ska bli några stora effekter tremånadersräntan. Vår prognos är minst tre sänkningar och blir det så stora sänkningar kommer det att få effekt på boräntorna, säger bankens privatekonom Gunilla Nyström till TT.

Orsaken är bland annat de höga kapitalkraven på Sveriges banker samtidigt som bankernas ränta när de lånar ut pengar till varandra är hög, enligt Nyström.

Texten uppdateras

AFTONBLADET/TT

ANNONS

Mumindagen är här! Fira det med att köpa den populära muminmuggen Fiske!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter