Så mörkade de snusrapporten

EU-forskningen föll inte tobaksmotståndarna på läppen – då började de gå lös med Tipp-ex

FUSKADE MED RESULTATEN Anti-snuslobbyisterna ENSP fick i uppdrag av EU-kommissionen att kartlägga snuset i Europa. De anlitade i sin tur ett holländskt företag – som i sin rapport kom fram till att snusförbudet borde hävas i hela EU. ENSP slog bakut, och började stryka i dokumenten.
FUSKADE MED RESULTATEN Anti-snuslobbyisterna ENSP fick i uppdrag av EU-kommissionen att kartlägga snuset i Europa. De anlitade i sin tur ett holländskt företag – som i sin rapport kom fram till att snusförbudet borde hävas i hela EU. ENSP slog bakut, och började stryka i dokumenten.

EU-kommissionen hotar att förbjuda svenskt snus.

Men Aftonbladet kan avslöja att en stor del av EU:s kunskap om snus bygger på en snedvriden censurerad rapport.

– Det gick så långt att man tipp-exade bort ett avsnitt ur rapporten, säger en källa med stor insyn.

Under 2003 fick ENSP, The European Network for Smoking and Tobacco Prevention, i uppdrag av EU-kommissionen att skriva en rapport om svenskt snus.

Arbetet lades ut på entreprenad till det holländska företaget Research voor ­Beleid. Holländarna kom i sin rapport ”Lyft förbudet mot oral tobak” fram till slutsatsen att snusförbudet borde hävas i hela EU.

Men när ENSP fick dokumentet, vars innehåll gick stick i stäv med deras egen övertygelse, skrev de om rapporten. I stället presenterades en helt annan slutsats. Nämligen att snus är farligt och orsakar cancer i munhålan.

Omfattande censur

Den nya rapporten fick namnet ”Statusrapport ­rörande oral tobak”.

Aftonbladet har tagit del av båda dokumenten. Flera stycken har strukits ur originalrapporten. Bland annat att den kritik som riktas mot svenskt snus även kan riktas mot nikotinersättningsprodukter.

Men censuren skulle visa sig bli ännu mer omfattande.

Efter att slutrapporten ”tvättats” och tryckts om hittade anti-snuslobbyisterna inom ENSP ytterligare ”fel”. De glömde dock att ta bort en halv mening.

– Men man hann inte trycka skriften igen innan den skulle presenteras officiellt. Därför fick man i sista stund tipp-exa över den kvarvarande meningen som var fördelaktig för det svenska snuset, säger ­Aftonbladets källa.

Om man håller upp sidan mot en lampa kan man läsa vad det stod från början:

”En ökad frekvens av cancer i munhålan har upptäckts bland snusare i Nordamerika, men inte lika entydigt i Sverige.”

Efter tipp-exandet lyder meningen:

”En ökad frekvens av cancer i munhålan har upptäckts bland snusare.”

Finns i få exemplar

Efter offentliggörandet trycktes skriften om ytterligare en gång. Den tipp-exade versionen finns således bara i det fåtal exemplar som presenterades vid offentliggörandet 2004.

Den tillrättalagda rapporten utgör, enligt vad Aftonbladet erfar, fortfarande en betydande del av de kunskaper som EU-kommissionen har om svenskt snus.

”Man får inte flanka”

Flera svenskar tackas i rapporten, däribland professor Hans Gilljam, snuskritiker vid Karolinska institutet och samtidigt råd­givare åt läkemedelsjätten Pfizer som tillverkar anti-nikotinläkemedlet Champix, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat om.

– Jag känner inte till rapporten, men jag känner till en annan som kom senare som jag medverkar i som skribent, säger han.

Är det vanligt att man ändrar i vetenskapliga texter i EU-rapporter?

– Nej, texterna ska ju stå på vetenskaplig grund. Det finns inte så mycket svängrum. Man får inte flanka, ­säger Giljam.

Paul Nordgren från ­tankesmedjan Tobaksfakta, som finansieras av Folk­hälsoinstitutet (FHI), har skrivit ett stycke i rapporten.

Han tackas också av ENSP, men har inte kunnat nås för en kommentar.

Publisert: