"Vacklar Blair får Bush det svårt"

NYHETER

Läs hela chattet med Aftonbladets Wolfgang Hansson.

Wolfgang Hansson säger: Hej. Nu sitter jag här. Välkomna med era frågor.

mauricio säger: Hur tror du USA ställer sig till det Blix lade fram idag?

Wolfgang Hansson säger: Dom kommer att koncentrera sig på det Blix sa om att Irak ännu inte samarbetar aktivt och fullt ut. Dom tycker det räcker för att ta en andra FN-resolution som hotar Irak med krig.

Danielos säger: Om det blir krig: har Irak något att sätta emot rent militärt? Jag har läst om att man planerar att inrikta sig på att försvara de stora städerna och tvinga in amerikanarna i farliga gatustrider?

Wolfgang Hansson säger: Iraks armé är i uselt skick. Troligen är det bara Saddams elitstyrkor, Republikanska Gardet som kommer att göra motstånd överhuvudtaget. Irak är underlägset på samtliga punkter. Allt utom en amerikansk seger inom 4-6 veckor vore en överraskning.

olof säger: Hej, är det bara olja som USA vill åt eller är Irak ett hot mot världsfreden?

Wolfgang Hansson säger: Oljan är ett av de mer dolda skälen. USA ser säkert Irak som ett hot. Framförallt är man rädd att Saddam ska samarbeta med Usama bin Ladin. Min personliga uppfattning är att Irak i dag enbart är ett hot mot sina grannar. De har ingen kapacitet att slå till mot Europa eller USA, annat än via terrorattacker. Några bevis på att de sysslar med sånt finns inte.

Helena säger: Hur kommer Turkiet sannolikt att agera efter Blix uttalande?

Wolfgang Hansson säger: Turkiet vill undvika att det blir krig. Men de kommer ändå sannolikt att ge USA tillstånd att stationera 20 000 soldater i Turkiet och de kurdkontrollerade delarna av Norra Irak. Men först sedan Nato garanterat skydd i händelse av ett anfall från Irak.

dunhill säger: Bushs regering har planerat kriget mot Irak länge nu. Finns det verkligen något som skulle kunna få dem på andra tankar?

Wolfgang Hansson säger: Troligen inte. De behöver dock ha antingen FN eller Storbritannien med sig. Om Tony Blair inte ställer upp blir det opinionsmässigt svårt för Bush att dra igång krig på egen hand.

George säger: Hur kommer Sverige att agera på Blix rapport?

Wolfgang Hansson säger: Jag förmodar att Persson/Lindh tycker att vapeninspektionerna ska få fortsätta. Att det Blix la fram inte räcker för att starta ett krig ännu.

yergen säger: Hur starka är kopplingarna mellan al-Qaida och Saddam egentligen? Hur mycket bevis finns det för detta?

Wolfgang Hansson säger: Jag har inte sett ett enda vattentättbevis för kopplingen mellan Saddam och bin Ladin. En rad skäl - Iraks islam light - talar emot ett sånt samarbete. USA har lagt fram ett antal påståenden men inget av dem har förts i bevis. Med tanke på hur mycket kraft CIA lagt ned på att hitta kopplingar är resultatet magert.

Kenny säger: Finns det någon risk om det blir krig att det sprider sig till andra regioner?

Wolfgang Hansson säger: Största risken är att Israel utnyttjar tillfället att slå till ännu hårdare mot palestinierna. Turkiet kan försöka ge sig på kurderna i norra Irak. Andra länder kan bli indragna om Irak attackerar dem med massförstörelsevapen eller konventionella sådana. Framförallt gäller det Kuwait och övriga Gulfstater.

Karl säger: Vad tyckte du om USA:s bevis

Wolfgang Hansson säger: Om du menar dom Powell la fram den 5 februari så var de var och en för sig inte särskilt starka. Sammantaget visade de dock upp en bild av ett Irak som försöker gömma något. Å andra ifrågasatte Blix i dag i ett konkret fall värdet av de amerikanska bevisen.

Danielos säger: Hur kommer relationerna mellan Europa och USA påverkas av ett icke-sanktionerat USA-lett krig mot Irak? Kommer t.ex. NATO bryta samman?

Wolfgang Hansson säger: Om kriget blir kort och framgångsrikt lär Europas kritik snart bytas ut mot lovord. Men om Saddam hänger sig kvar, stora civila offer krävs och kriget drar ut på tiden så kommer relationerna att allvarligt försämras.

Bråket i Nato går nog att lägga åt sidan i det första scenariot. Blir svårare vid ett långt krig.

delta säger: Tror du att hela den muslimska världen kommer att gå emot USA om dom anfaller?

Wolfgang Hansson säger: I ord kommer säkert många arabledare att rikta kritik även om många av dem gärna ser att Saddam försvinner. Mest rädda är de för att deras egna maktpositioner ska påverkas. Reaktionen på gatan kommer att vara hatisk mot USA och öka risken för nya terrordåd.

leffe säger: Tror du de massiva protesterna världen runt har någon påverkan?

Wolfgang Hansson säger: Nej, inte på Bush. Däremot måste Blair nu fråga sig om han är beredd att sätta sitt jobb på spel för att stå sida vid sida med USA. Opinionen i England är kraftfull mot ett krig utan FN-stöd.

Mange säger: Skulle ett fångatagande av bin Laden minska krigshotet?

Wolfgang Hansson säger: Intressant tanke. Möjligen skulle Bush se det som en utväg ur återvändsgränden han hamnat i.

Thom säger: Om USA anfaller utan FN-stod, vad fyller då FN för funktion i framtiden?

Wolfgang Hansson säger: Den frågan kommer alla att ställa sig. Risken är givetvis att FN marginaliseras. Å andra sidan är det redan väldigt tydligt att FN ger efter för USAs starka press så organisationens roll kan redan ifrågasättas.

Gorgosh säger: Vilken skillnad skulle det bli i Irak om USA skulle lyckas störta Hussein? Skulle inte nån av Husseins närmaste då ta över, och allt fortsätter som vanligt i Irak?

Wolfgang Hansson säger: Om Saddams störtas i ett krig är det inte troligt att någon av hans närmaste kan ta över. Då blir det USA som installerar en regim. Men om Saddam avgår eller störtas innan det blir krig så kan det bli så.

Formalinen säger: Kommer Sverige påverkas i någon större utsträckning av ett eventuellt krig?

Wolfgang Hansson säger: Ekonomiskt är vi redan påverkade av krigsoron. Sverige kommer säkert också att få en roll i återuppbyggnaden av Irak. Men det är inte troligt att några svenska trupper kommer att strida.

Mange säger: Har Bush opinionen med sig i USA?

Wolfgang Hansson säger: För ett krig med FN i ryggen ja. Inte lika klart om USA kör på egen hand. I slutändan brukar dock amerikanska folket alltid ställa sig bakom sin president när det verkligen gäller.

OP säger: Kommer USA att använda splittringen i Europa och inom EU som ännu en anledning till att ta kriget i egna händer eller är behovet av stöd från t.ex. Storbritaninen större?

Wolfgang Hansson säger: Stödet från Tony Balir är avgörande. Vacklar han får Bush svårt att köra på egen hand.

Danielos säger: Kommer amerikanarna ses som befriare i Irak, eller finns det risk att USA får uppleva något liknande det Sovjetunionen fick i Afghanistan?

Wolfgang Hansson säger: Saddam är hatad av sitt eget folk. Om USA inte hänger sig kvar i många år och försöker styra allt tror jag risken för den typen av reaktion är liten. Ju längre USA stannar eller ju längre kriget tar desto större är risken.

scorpion säger: Är du för eller emot ett krig?

Wolfgang Hansson säger: Jag kör på den där lagomlinjen. Hotet om krig är uppenbart vad som fått Saddam att samarbeta. Därför måste trycket hållas uppe. Om Saddam på ett avgörande sätt avbryter eller försvårar inspektörernas arbete måste vi vara beredda att genomdriva hotet. Men bara som en lösning i yttersta nödfall. Saddam är inte ett sådant hot i dag att ett omedelbart krig är motiverat.