Fonseca redo att vittna om valfusk

STOCKHOLM

Förre s-riksdagsmannen Juan Fonseca är beredd att vittna inför polis och domstol om att det även i valet 1998 förekom fusk med ombudsröstning bland socialdemokrater i Rinkeby.

- Jag såg själv hur människor som kom till partiets valstuga fick färdiga, igenklistrade kuvert som de uppmanades använda vid röstningen, säger Fonseca till TT.

Fonseca säger att han efter 1998 års val har berättat om detta för några politiker och journalister. Men det har inte tagits på allvar, delvis därför att Fonseca legat i långvarig fejd med bland annat ledningen för Stockholms arbetarekommun. Hans kritik riktar sig mot de personer - och ytterligare några - vilkas agerande i 2002 års val nu utreds av Västerortspolisen.

Misslyckad kampanj

Fonseca satt i riksdagen för socialdemokraterna 1994-1998, men vid nomineringarna till valet 1998 placerades han långt ned på listan. Han startade då en personvalskampanj för att bli återvald med hjälp av personkryss men det lyckades inte.

Men under valrörelsen säger han sig alltså ha blivit vittne till olika former av valfusk och missbruk av reglerna för ombudsröstning som ska hjälpa sjuka och funktionshindrade att kunna delta i valet.

- Det är klart att åtminstone en del av de här rösterna tillföll "rätt" parti även om reglerna missbrukades. Det hände att invandrare kom till valstugan och till exempel frågade hur de skulle göra för att rösta på "Palmes parti". Då fick de ett färdiga igenklistrade kuvert med s-valsedlar. Dessa var dessutom personkryssade för att gynna bland annat de personer som stod bakom fusket.

Fonseca säger sig veta om detta med kryssen därför att en kvinna i Tensta öppnade sitt kuvert och berättade om hur kryssen fördelats.

Förfalskade namnteckningar

Han uppfattade också att röstning skedde för personer som var bortresta under valet och att namnunderskrifter förfalskades på fullmakter vid ombudsröstning.

- Jag anser att dessa händelser visar på förfallet inom Stockholms arbetarekommun, säger Fonseca. Att få bukt med det blir en värre uppgift för finansminister Bosse Ringholm än att klara budgetunderskottet.

Fonseca förnekar bestämt att han nu berättar om fusk för att "djävlas med motståndare i partiet". Han har påtalat det redan tidigare utan att det tagits på allvar.

Förra året var han med och startade Gräsrötternas parti - förorternas lista inför kommunvalet. För detta hotades han med uteslutning eftersom det sågs som ett konkurrerande parti.

- Det var bara tänkt som en lista inom partiet, säger Fonseca nu. Men det var bäst att lägga ned projektet.

Fängelse hotar

De misstankar som i samband med årets val riktas mot lokala s-politiker i nordvästra Stockholm gäller otillbörligt verkande vid röstning och/eller osant intygande.

Politikerna misstänks ha förfalskat namnteckningar och i ett antal fall röstat som ombud åt personer som inte befann sig i landet.

Avslöjandet på fredagen fick moderaterna i Stockholm att kräva att kommunalvalet i hela Stockholms stad görs om.

Att förfalska en namnteckning kan innebära åtal för urkundsförfalskning, ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

Det är ovanligt att fusk avslöjas. 1979 fick valet i Hallsberg göras om och en s-politiker dömdes till dagsböter sedan han "hjälpt" äldre på ett ålderdomshem att rösta på det egna partiet. 1985 utreddes ett annat fall. 1994 resulterade det i ett beslut om att alla budröstkuvert måste sparas.

TT

Publisert: